Spotkanie opłatkowe w Stalowej Woli

Na zaproszenie posła Antoniego Błądka oraz Starosty Wiesława Siembidy wziąłem udział w spotkaniu opłatkowym, z udziałem przedstawicieli różnych instytucji działających w Stalowej Woli. Na początku spotkania przemówił biskup Edward Frankowski, który swoimi słowami dodawał otuchy w tym trudno zapowiadającym się roku. Spotkanie zorganizowano dla ludzi z różnych środowisk z terenu Stalowej Woli. Osób, pracujących w różnych zakładach pracy. Po wystąpieniu Starosty zabrałem głos i podzieliłem się refleksją, iż w integracji narodów ważna jest tożsamość narodowa i historyczna oraz budowanie wspólnej Europy bez podziałów. W dalszej części spotkania kolędy zaśpiewał chór męski Gaudium, w tym najstarszą pieśń o Stalowej Woli, którą napisał w 1938 roku nieznany autor.