Spotkanie w sprawie Euroregionu Karpaty

Dzisiaj w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyło się długo oczekiwane spotkanie eurodeputowanych z przedstawicielami Komisji Europejskiej, poświęcone rozwojowi regionu Karpat w kontekście nowej Perspektywy Finansowej UE.

Spotkanie było kontynuacją zorganizowanego wcześniej przez europosła Tomasza Porębę w Strasburgu spotkania posłów z partnerami zainteresowanymi włączeniem regionu Karpat do nowego budżetu UE.

W czasie dzisiejszego posiedzenia eksperci z Komisji Europejskiej odpowiedzialni za współpracę przygraniczną oraz strategie makroregionalne odpowiadali na pytania eurodeputowanych dotyczące możliwości utworzenia projektu obejmującego swoim zasięgiem region Karpat oraz pozwalającego na lepszą koordynację i współdziałanie w procesach realizacji aktualnie istniejących w jego obszarze programów wspólnotowych.

Według Komisji Europejskiej są cztery główne możliwości realizacji powyższego zamierzenia:

• podjęcie starań o zainicjowanie osobnej strategii makroregionalnej dla Karpat
• oddolna organizacja państw – partnerów Konwencji Karpackiej – regionu w celu lepszej koordynacji przy wykorzystywaniu środków unijnych
• stworzenie nowego obszaru współpracy terytorialnej, na wzór Przestrzeni Alpejskiej
• „rozciągnięcie” Strategii Dunajskiej tak, by swym zasięgiem obejmowała cały obszar Karpat

Wszystkie wspomniane rozwiązania zostaną w najbliższym czasie przedyskutowane przez posłów z aktywnie działającej na rzecz regionu grupy, której pomysłodawcą był Tomasz Poręba.

„Dyskusja z przedstawicielami Komisji Europejskiej była niezbędna dla określenia kolejnych kroków na rzecz Karpat, które powinniśmy podjąć w najbliższej przyszłości. Pokazała też, że wśród posłów do Parlamentu Europejskiego z regionu jest wola, żeby blisko współpracować w tej sprawie i to ponad politycznymi podziałami. Mam nadzieję, że regionem Karpat zainteresuje się również polska prezydencja, gdyż to właśnie z jej udziałem dużo łatwiej byłoby osiągnąć znaczący postęp w przeforsowaniu tegoż projektu na poziomie europejskim, tym bardziej, że Karpaty są zdecydowanie bliższe Polakom, niż obejmującym po nas unijny ster Duńczykom czy Cypryjczykom” – powiedział poseł Poręba.