Spotkanie z europosłem PiS Tomaszem Porębą. Szansa na staż

W sobotę, 29 maja, odbyło się pierwsze spotkanie europosła Tomasza Poręby ze studentami w jarosławskiej uczelni. Było szansą do nawiązania cennych kontaktów.

„Takie spotkanie jest furtką do Europy” – zachęcał do czynnego udziału w spotkaniu rektor PWSZ Zbigniew Makieła.

Dodał, że ma nadzieję na ścisłą współpracę i możliwość wyjazdów studentów na staż do Europarlamentu.

Wachlarz pytań ze strony studentów był bardzo szeroki. Interesował ich np. kryzys w Grecji i jego konsekwencje dla Polski i Europy, ważne okazały się kwestie bezpieczeństwa energetycznego, unijny korpus dyplomatyczny, sprawa wprowadzenia do Polski euro. Żywą dyskusję rozbudził temat powodzi oraz sprawa dopłat unijnych i dyskryminowania na tym polu nowoprzyjętych państw, w tym Polski. Pytano np. dlaczego Polska dostaje mniej pieniędzy, skoro Unia realizuje politykę spójności.

„Polska może liczyć na środki z Europejskiego Funduszu Solidarności” – mówił poseł Tomasz Poręba. „Musi powstać jeden spójny wniosek zbierający wszystkie dane ze wszystkich zalanych gmin. O sprawie powodzi będziemy dyskutować podczas najbliższej sesji plenarnej w Strasburgu 14–17 czerwca”.

Europoseł opowiedział także o swoich wrażeniach z pracy w Parlamencie Europejskim.

„Grafik jest bardzo napięty, ale praca daje dużo satysfakcji. Choć przyznam szczerze, myślałem, że będzie łatwiej” – powiedział.

Zachęcił także studentów do nauki języków obcych, bez których funkcjonowanie w Europie jest niemożliwe. Efekt spotkania był taki, że poseł zadeklarował chęć współpracy z uczelnią oraz zapraszał studentów na staże do swojego biura w Brukseli.

W. Kisała