Spotkanie z samorządowcami w Sędziszowie Małopolskim

W Sędziszowie uczestniczyłem w spotkaniu z samorządowcami i sympatykami PiS. Spotkanie odbyło się z inicjatywy i na zaproszenie senatora RP Zdzisława Pupy. Podczas spotkania rozmawiano na temat funkcjonowania Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Traktatu Lizbońskiego oraz polityki wschodniej UE. Ważnym tematem spotkania była także ostatnia inicjatywa Parlamentu Europejskiego dotycząca budowy Muzeum Historii Europy. W swoim wystąpieniu przybliżyłem koncepcję muzeum podkreślając szereg przekłamań i niedopowiedzeń związanych z najnowszą historią Polski ujętych w projekcie muzeum,  które są przedmiotem interwencji Delegacji PiS w Parlamencie Europejskim.