Sprawa Rotmistrza Pileckiego musi jeszcze trochę poczekać

Strasburg, 21.04.2010

Prezydium Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego postanowiło odsunąć w czasie decyzję w sprawie poparcia projektu zgłoszonego przez Tomasza Porębę (PiS/EKR) dotyczącego rekomendowania Radzie ustanowienia Europejskiego Dnia Bohaterów Walki z Totalitaryzmem.

Przygotowany przez Porębę dokument wzywa Radę Unii Europejskiej do ustanowienia 25 maja, rocznicy egzekucji Rotmistrza Witolda Pileckiego, europejskim świętem upamiętniającym wszystkich, którzy oddali swe życie walcząc przeciwko reżimom totalitarnym.

Koordynatorzy z Grupy Socjalistycznej oraz z Grupy Zielonych potrzebowali więcej czasu, żeby lepiej zapoznać się z projektem zalecenia oraz przedyskutować go ze swoimi doradcami oraz innymi posłami. Decyzja co do dalszego losu inicjatywy grupy EKR zostanie podjęta na jednym z najbliższych posiedzeń Prezydium Komisji Spraw Zagranicznych.

„Przesłanie mojego projektu do dalszych prac byłoby ważnym krokiem na drodze do upamiętnienia Rotmistrza Pileckiego oraz wielu innych bohaterów, którzy zginęli walcząc o lepsze jutro. Chciałbym, żeby była to polska inicjatywa, dzięki której tacy ludzie jak Witold Pilecki na stałe trafią do świadomości ludzi w całej Europie. Będzie to również szczęśliwe zwieńczenie trwającej od ponad dwóch lat kampanii zapoczątkowanej przez Fundację Paradis Judeorum oraz wprowadzonej w zeszłej kadencji do Parlamentu Europejskiego przez Hannę Foltyn – Kubicką”, mówił Tomasz Poręba.

W załączeniu treść projektu zalecenia przyjętego przez Grupę EKR w PE