Sprawa rotmistrza Pileckiego trafi do Komisji Europejskiej

Podczas dzisiejszego posiedzenia Konferencji Przewodniczących PE podjęto decyzję o przekazaniu projektu utworzenia Europejskiego Dnia Bohaterów Walki z Totalitaryzmami do Komisji Europejskiej. Komisja zaopiniuje propozycję zgłoszoną przez posła PiS Tomasza Porębę w imieniu Grupy EKR i następnie przedstawi swoje stanowisko w tej sprawie.

„To dobrze, że sprawa rotmistrza Pileckiego trafi do KE, jednak mam wrażenie, że żadna z unijnych instytucji nie jest w stanie podjąć ostatecznej decyzji. Będę nadal nagłaśniał ideę utworzenia Europejskiego Dnia Bohaterów Walki z Totalitaryzmami z nadzieją, że znajdzie ona swój szczęśliwy finał”, mówił Poręba.

„Od tego czy Komisja pozytywnie zaopiniuje ten projekt będą zależeć jego dalsze losy. Liczę na silne wsparcie ze strony pana przewodniczącego Buzka dla tej wspólnej dla Polaków sprawy”, dodał.