Sprawozdanie Tomasza Poręby dotyczące negocjacji umowy stowarzyszeniowej pomiędzy UE a Armenią

Tomasz Poręba, stały sprawozdawca Komisji Spraw Zagranicznych PE ds. Armenii, przedstawił swoje sprawozdanie zawierające zalecenia dla Rady, Komisji i Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych dotyczące negocjacji umowy stowarzyszeniowej pomiędzy UE a tym krajem.

Unia Europejska negocjuje obecnie Umowę Stowarzyszeniową oraz umowę o pogłębionej strefie wolnego handlu z Armenią. Głównym celem tych porozumień jest zharmonizowanie ormiańskiego prawodawstwa w wielu dziedzinach ze standardami UE. Parlament Europejski monitoruje przebieg negocjacji, jego zgoda będzie też wymagana dla wejścia umów w życie gdy zamknięte zostaną wszystkie rozdziały negocjacyjne.

W pierwszym projekcie raportu Tomasz Poręba podkreślił europejskie aspiracje Armenii, zwracając uwagę na wagę zaplanowanych na 6 maja wyborów parlamentarnych w tym kraju „Pomimo trudnej sytuacji geopolitycznej cieszy fakt, że według deklaracji wszystkich ormiańskich polityków to Europa jest pierwszym zagranicznym wyborem Armenii. Zamknięcie 21 z 28 rozdziałów negocjacyjnych potwierdza to podejście, jednak prawdziwym sprawdzianem determinacji w tym zakresie będą najbliższe wybory parlamentarne, zaplanowane na maj.” – powiedział wiceprzewodniczący PiS w PE Tomasz Poręba

Tomasz Poręba przedstawił również obszary, w których niezbędne są szybki zmiany i reformy – takie jak walka z korupcją, niezawisłość sądów czy konieczność oddzielenia sfery polityki od biznesu.Odniósł się także do nierozwiązanego konfliktu o Górski Karabach pomiędzy Armenią i Azerbejdżanem, mówiąc:

Ogromnym wyzwaniem będzie również unormowanie stosunków w regionie – i tu Unia Europejska ma do odegrania podwójną rolę. Nie tylko bezpośrednią, budując większe zaufanie pomiędzy sąsiadującymi ze sobą państwami, ale również pośrednią – poprzez pomoc w reformowaniu Armenii i zbliżaniu jej do europejskich standardów. Trzeba, bowiem pamiętać, że Armenia bliżej Europy oznacza większy spokój w całym regionie.” Zastrzegł przy tym, że jego sprawozdanie dotyczy zmian w samej Armenii, a nie rozwiązania sporu o Karabach i że środek ciężkości raportu powinien zdecydowanie pozostać na tym pierwszym aspekcie.


Pierwsze czytanie sprawozdania odbyło się we wtorek, 31 stycznia. Termin składania poprawek ustalony został na 28 lutego. Raport zostanie przyjęty na kwietniowej sesji plenarnej jeszcze przed wyborami w Armenii.