Sylwia i Sylwek jadą do Brukseli!

W dniu 25 czerwca w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Nowej Sarzynie odbył się Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej. Współorganizatorem był Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, a patronat sprawował poseł do Parlamentu Europejskiego pan Tomasz Poręba, który ufundował nagrody główne. W konkursie uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół w Nowej Sarzynie i Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku.
Swoją obecnością zaszczycili nas wicestarosta leżajski pan Marek Kogut, burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna pan Jerzy Paul i asystent europosła Poręby pan Marcin Fijołek.
Na wstępie, po powitaniu gości i uczestników przez dyrektora szkoły, Odę do radości w swojej własnej, twórczej interpretacji na gitarę elektryczną odegrał Aleks Kuszaj, a krótką prezentację o bohaterce konkursu – Unii Europejskiej przedstawiły Ela Burda i Aśka Siedlecka, które następnie omówiły regulamin konkursu.
Zmagania podzielone były na dwie części – rundę wstępną i finał. Na początku uczestnicy odpowiadali na pytania testowe, korzystając z elektronicznego systemu głosowania. Po wyświetleniu raportu okazało się, że czwórkę finałową tworzyć będą: Sylwia Siuzdak, Sylwek Grab i Damian Czerwonka z naszego Zespołu Szkół i Krzysiek Pasternak z Zespołu Szkół Technicznych.
Po krótkiej przerwie kawowej rozpoczął się finał. Uczestnicy odpowiadali na pytania oceniane przez komisję konkursową w składzie: pan Marcin Fijołek, pani Maria Kuszaj-Baftijari (opiekunka młodzieży z ZST) i pani Ewa Chmiel (nauczycielka naszej szkoły). Publiczność emocjonowała się ambitnym pościgiem Krzyśka i Damiana (finaliści zachowali punkty zdobyte w rundzie wstępnej), ale finał okazał się dla nich zbyt krótki i Sylwia i Sylwek utrzymali minimalną przewagę.
Ostateczne wyniki są następujące:
1 miejsce – Sylwia Siuzdak
2 miejsce – Sylwek Grab
3 miejsce – Damian Czerwonka
4 miejsce – Krzysiek Pasternak

Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki ufundowane przez organizatorów, a zdobywcy dwóch pierwszych miejsc zostali zaproszeni na Dni Nowej Sarzyny, podczas których odbędzie się uroczyste wręczenie nagród głównych – czterodniowych wycieczek do Brukseli i Antwerpii, ufundowanych przez pana posła Tomasza Porębę. Nagrodą niespodzianką pana burmistrza okazało się zaproszenie dla Sylwii i Sylwka na kolację z zespołem Golec uOrkiestra podczas Dni Nowej Sarzyny.
Na zakończenie nasi goście, poza gratulacjami złożonymi wszystkim uczestnikom i opiekunom, w ciepłych słowach podkreślali poziom organizacji konkursu i fakt, że Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza zaprezentował się jako szkoła nowoczesna, wykorzystująca współczesne zdobycze techniki. Podkreślano też sprawne prowadzenie konkursu przez Elę Burdę i Aśkę Siedlecką, którym pomagała młodzież z klasy przeciwpożarowej.