Tomasz Poręba apeluje o unijne środki na walkę z powodzią

Wiceprzewodniczący PiS w PE Tomasz Poręba wystąpił z inicjatywą zorganizowania na forum Parlamentu Europejskiego debaty poświęconej powodziom w Polsce.

„By efektywnie pomóc powodzianom należy uruchomić wszystkie możliwe środki, w tym środki unijne”, mówił Poręba komentując swoją inicjatywę.

Przewodniczący Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów Michał Kamiński przedstawi jutro powyższą propozycję na Konferencji Przewodniczących (najwyższe ciało decyzyjne PE, w którego skład wchodzą przewodniczący 7 grup politycznych i przewodniczący PE). Debata odbędzie się najprawdopodobniej podczas czerwcowej sesji plenarnej w Strasburgu.

Poręba, zasiadający w Komisji Rozwoju Regionalnego PE, zaapelował także do premiera Tuska o zwrócenie się do Komisji Europejskiej o uruchomienie odpowiednich środków pomocowych z Funduszu Solidarności UE, przysługujących Polsce w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady (WE) NR 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 roku.

„Uruchomienie unijnego mechanizmu obrony cywilnej było ważnym i potrzebnym krokiem, liczę jednak, że rząd pod Pana kierownictwem zrobi wszystko, aby przekonać Komisję Europejską o konieczności przyznania Polsce dotacji z Funduszu Solidarności na zwalczanie skutków powodzi”, czytamy w liście Poręby do premiera Tuska.

Z tego typu wsparcia skorzystała już w przeszłości Wielka Brytania – w 2007 roku Komisja Europejska zatwierdziła środki pomocowe, na kwotę około 115 milionów funtów.

W załączeniu list Tomasz Poręby do premiera Tuska