Tomasz Poręba: Czy brak reakcji KE ws. wycinki lasów w Bawarii to kolejny dowód na stosowanie podwójnych standardów?

Europoseł PiS, Tomasz Poręba wystąpił do Komisji Europejskiej z interpelacją w sprawie wycinki lasów, jaka ma miejsce w Bawarii. „Chciałbym się dowiedzieć, czy w tej sprawie KE będzie reagować równie stanowczo jak w przypadku Puszczy Białowieskiej” – mówi europoseł PiS.

Lasy w Bawarii, będące domem dla 142 gatunków, w tym uznanych za zagrożone, są poddawane wycince ze względu na masowe rozmnażanie się kornika. Zdaniem ministerstwa leśnictwa Bawarii jedynym środkiem zaradczym jest natychmiastowa wycinka zaatakowanych drzew i wywożenie ich z lasu.

„Polski rząd w analogicznej sytuacji, jaka miała miejsce w ostatnim czasie w Puszczy Białowieskiej, był nieustannie atakowany przez instytucje unijne i oskarżany o niszczenie bioróżnorodności. Na wniosek Komisji Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że Polska musi natychmiast zaprzestać działań w zakresie aktywnej gospodarki leśnej w Puszczy Białowieskiej, a w razie naruszenia nakazu, miała zostać nałożona kara w wysokości 100 tysięcy euro dziennie” – przypomina europoseł PiS.

Tomasz Poręba pyta Komisję, czy działania, jakie mają miejsce w Bawarii, nie naruszają unijnego prawa i czy karanie innych państw członkowskich, takich jak Polska, za prowadzenie równie aktywnej gospodarki leśnej, nie świadczy o stosowaniu przez nią podwójnych standardów.