Tomasz Poręba: Decyzja KE to de facto przyzwolenie na dyskryminację osób niepełnosprawnych

„Zadaniem Unii Europejskiej jest ochrona osób niepełnosprawnych a nie ich dyskryminacja” – mówi Tomasz Poręba. W wyniku rozporządzenia Komisji Europejskiej, które wejdzie w życie w przyszłym roku, pracę może stracić nawet kilkaset tysięcy osób niepełnosprawnych.

1 stycznia 2014 roku wejdzie w życie rozporządzenie Komisji Europejskiej ws. wyłączeń blokowych, które zastąpi obecnie obowiązujące rozporządzenie KE uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art.87 i art.88 TWE. Zawiera ono m.in. przepis wprowadzający limity kwotowe pomocy publicznej przeznaczonej na jeden program w ciągu roku. Zgodnie z propozycją KE miałyby one wynosić 0,01 proc. PKB państwa członkowskiego lub kwotę stanowiącą równowartość100 milionów euro. W przypadku Polski kwoty te wynosiłyby zatem 150 mln zł lub 420 mln zł. Tymczasem dziś roczne wydatki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczane na dofinansowanie miejsc pracy osób niepełnosprawnych wynoszą 3 mld 750 mln zł.

„Proponowane przez KE zmiany doprowadzą do pogłębienia zapaści na rynku pracy i pogorszenia sytuacji osób niepełnosprawnych” – mówi Tomasz Poręba. Dziś zatrudnionych jest jedynie ok. 17,8 proc. osób niepełnosprawnych, czyli ok. 240 tys. osób. Według szacunków POPON-u i „Solidarności” w wyniku rozporządzenia KE swoje miejsce pracy może utracić od 70 do nawet 100 proc. osób niepełnosprawnych.

„Prognozować należy, że pracodawcy dokonując optymalizacji kosztów w pierwszej kolejności będą redukować najbardziej kosztowne miejsca pracy, czyli zwalniać osoby niepełnosprawne ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w tym ze schorzeniami szczególnymi. Wyjątkowa groźna sytuacja nastąpi w przypadku zakładów pracy chronionej. Zagrożone będą nie tylko miejsca pracy osób niepełnosprawnych, ale istnienie 1412 zakładów pracy” – czytamy w raporcie Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

„Unia Europejska jest zobligowana do ochrony praw osób niepełnosprawnych. Wprowadzenie limitów dofinansowania ich miejsc pracy jest de facto przyzwoleniem na ich dyskryminację na rynku pracy” – wskazuje Poręba.

Europoseł PiS skierował dziś do Komisji Europejskiej interpelację w tej sprawie. Treść interpelacji znajdą Państwo w załączniku.