Tomasz Poręba i Władysław Ortyl spotkali się z przyszłym komisarzem ds. transportu ws. Via Carpathia

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Rzeszowie europoseł Tomasz Poręba i marszałek Władysław Ortyl poinformowali o działaniach podejmowanych w Brukseli na rzecz budowy szlaku Via Carpathia. Tomasz Poręba zapowiedział, że w grudniu z jego inicjatywy Komisja Transportu PE zorganizuje wysłuchanie publiczne poświęcone dostępności komunikacyjnej Europy Wschodniej.
Europoseł Poręba i marszałek Ortyl spotkali się kilka dni temu z Marosem Šefčovičem, desygnowanym na stanowisko komisarza ds. transportu w nowej Komisji Europejskiej. Podczas spotkania przekonywali komisarza do działań na rzecz poprawy dostępności komunikacyjnej województwa podkarpackiego.
Tomasz Poręba przedstawił Marosowi Šefčovičovi koncepcję uwzględnienia szlaku Via Carpathia od Kłajpedy na Litwie do Salonik w Grecji wśród głównych szlaków transportowych w UE. Do tej pory w tzw. sieci bazowej TEN-T udało się uwzględnić zaledwie kilka odcinków szlaku, w tym drogę Rzeszów-Lublin. Europoseł Poręba przekonywał komisarza, że budowa Via Carpathia miałaby ogromne znaczenie dla rozwoju wschodniej flanki UE. „Ten szlak byłby także kluczowym elementem strategii makroregionalnej dla Karpat, na której powstanie bardzo liczymy” – powiedział Tomasz Poręba.
Marszałek Władysław Ortyl podkreślał konieczność poprawy komunikacji w południowej części województwa podkarpackiego. W czasie spotkania z Marosem Šefčovičem przedstawił komisarzowi pomysł rozbudowy drogi S19 z Rzeszowa do Barwinka w trzech etapach w oparciu o środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Rzeszów-Babica), Polska Wschodnia (Babica-Krosno) i Regionalnego Programu Operacyjnego (Krosno-Barwinek).
„Nasza wizyta w Brukseli była bardzo owocna. Chcieliśmy pokazać nasz sposób myślenia, przygotowywania i planowania inwestycji transportowych na przykładzie drogi ekspresowej S19. Przede wszystkim pokazaliśmy komplementarność unijnych programów finansujących tę inwestycję. Byliśmy jedną z pierwszych delegacji, która spotkała się przyszłym komisarzem ds. transportu Marošem Šefčovičem” – mówił Władysław Ortyl. „Myślę że dla Polaka i Słowaka S19 będzie wspólnym celem. Pokazaliśmy nasz montaż finansowy tej inwestycji, jak również naszą propozycję jej etapowania. Liczymy, że pierwszy odcinek uda zrealizować się z kontraktu terytorialnego, kolejne z Polski Wschodniej i RPO. Natomiast mamy nadzieję, że dalsza część tej drogi powstanie przy udziale programu „Łącząc Europę”. Niezbędne dla powodzenia S19 i powrotu do rozmów o Via Carpathia jest wsparcie polskiego rządu” – ocenił marszałek województwa podkarpackiego.
Komisarz Šefčovič nie wykluczył w przyszłości poparcia dla Via Carpathia przez KE, ale zachęcał do pogłębiania współpracy państw zainteresowanych budową szlaku i skoordynowania starań w tej sprawie. Proponowany przez nas pomysł wykorzystania efektu synergii do budowy szlaku przyjął z aprobatą” – powiedział Tomasz Poręba. „Trzeba jak najszybciej podejmować kolejne działania i dlatego już na początku grudnia w Parlamencie Europejskim odbędzie się z mojej inicjatywy na forum komisji transportu wysłuchanie poświęcone dostępności komunikacyjnej wschodniej części UE i roli Via Carpathia. To będzie pierwsze podjęcie na tak wysokim szczeblu kwestii Via Carpathia w PE” – dodał europoseł PiS.
Tomasz Poręba i Władysław Ortyl spotkali się także z przewodniczącym komisji transportu i turystyki PE Michaelem Cramerem