Tomasz Poręba interweniuje u Ministra Zdrowia przeciwko likwidacji Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Kolbuszowej

W związku z informacjami o możliwej likwidacji Oddziału Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowego w Kolbuszowej Tomasz Poręba zwrócił się z prośbą o pilną interwencję w tej sprawie do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła oraz starosty kolbuszowskiego Józefa Kardysia. „Ewentualna likwidacja oddziału będzie oznaczała, że pacjenci z powiatu kolbuszowskiego będą zmuszeni dojeżdżać do Mielca lub Rzeszowa. To znacząco utrudni dostęp do podstawowej opieki medycznej w regionie” – podkreśla Tomasz Poręba.

Europoseł PiS wskazuje, że w ostatnim czasie do jego biura w Mielcu zgłosiło się wiele osób informujących o planach likwidacji Oddziału Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowego w Kolbuszowej. Tłumaczyły one, iż taka likwidacja nie znajduje uzasadnienia ani pod względem finansowym ani jakościowym. Warto przypomnieć, że zaledwie w 2012 roku przeprowadzono gruntowny remont tego oddziału i zakupiono nowy sprzęt, z którego część pochodzi ze środków społecznych fundacji.

„W renowację tego oddziału wiele wysiłku finansowego włożyły organizacje samorządowe i społeczne. W tej sytuacji jej likwidacja wydaje się mocno wątpliwa” – zaznacza Poręba.

W liście do ministra Radziwiłła europoseł PiS podkreśla, że kolbuszowska placówka jako jednostka powiatowa idealnie wpisuje się w założenia proponowanej przez ministerstwo reformy służby zdrowia i powinna nadal funkcjonować w pełnym wymiarze. Taka opinia znajduje również odzwierciedlenie w oficjalnym stanowisku wojewody podkarpackiego. W związku z powyższym Tomasz Poręba zaapelował do ministra Radziwiłła o podjęcie pilnej interwencji w tej sprawie oraz o przeprowadzenie szczegółowej kontroli działań podejmowanych przez dyrekcję Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej.