Tomasz Poręba interweniuje w Komisji Europejskiej ws. TSI „Hałas”

Tomasz Poręba interweniuje w Komisji Europejskiej ws. TSI „Hałas”
Europoseł PiS Tomasz Poręba skierował do Komisji Europejskiej interpelację w sprawie praktyk niektórych państw członkowskich, które na drodze przepisów krajowych wprowadzają zakaz eksploatacji „głośnych” wagonów na całej swojej sieci kolejowej (nie tylko na „cichych liniach”) już w 2020 r. Przypomnijmy, że w dniach 29–31 stycznia 2019 r. na 84. posiedzeniu Komitetu ds. Interoperacyjności i Bezpieczeństwa Kolei (RISC) przyjęto nowelizację TSI „Hałas”. Nowelizacja tych przepisów przyjęta w styczniu 2019 r. zakłada od dnia 8 grudnia 2024 r. wejście w życie tzw. „cichych linii”, po których istniejące wagony towarowe nie będą mogły się poruszać. W interpelacji Tomasz Poręba podkreśla jednak, że niektóre państwa członkowskie UE w drodze przepisów krajowych wprowadzają zakaz eksploatacji „głośnych” wagonów już od 2020 r. Co więcej, zakaz ten wprowadzają w odniesieniu do całej swojej sieci kolejowej, a nie tylko tej jej części, która została sklasyfikowana jako kategoria tzw. „cichych linii”. Taka sytuacja budzi głębokie zaniepokojenie kolejowych przewoźników towarowych z wielu państw członkowskich, a przede wszystkim przewoźników krajowych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, w których konieczna jest kosztowna i czasochłonna modernizacja taboru. Bez tej modernizacji nie będą oni mogli działać na terytorium państw członkowskich, w których przepisy dotyczące TSH (hałasu) są wprowadzane jednostronnie wcześniej niż uzgodniono. – mówi Tomasz Poręba. W związku z tym, europoseł PiS pyta Komisję Europejską o to, jakie działania zamierza podjąć w kontekście zapewnienia właściwego i jednolitego stosowania przepisów określonych w Technicznych Specyfikacjach Interoperacyjności dot. hałasu (TSI Hałas) na terenie UE. Niektóre państwa członkowskie zamierzają, w drodze przepisów krajowych, wprowadzić od 2020 r. zakaz eksploatacji „głośnych” wagonów na całej swojej sieci kolejowej (nie tylko na „cichych liniach”). Czy zdaniem KE konkurencyjność na rynku i swoboda świadczenia usług będzie nadal zapewniona w ww. sytuacji? – pyta europoseł Poręba.