Tomasz Poręba interweniuje w sprawie planów inwestycyjnych na kolei w województwie podkarpackim

Tomasz Poręba, poseł PiS do Parlamentu Europejskiego, interweniuje u Cezarego Grabarczyka, Ministra Infrastruktury, w sprawie planów inwestycyjnych na kolei w województwie podkarpackim.

W piśmie skierowanym do ministra Cezarego Grabarczyka Tomasz Poręba poprosił o informację na temat planów inwestycyjnych na lata 2009-2013 w obrębie linii E30 na odcinku Kraków-Rzeszów i Rzeszów-Medyka, przewidzianej do modernizacji zgodnie z programem Infrastruktura i Środowisko. Poseł do Parlamentu Europejskiego zwrócił uwagę, że proponowana koncepcja rewitalizacji, a nie modernizacji, tej linii nie zapewni standardów technicznych obowiązujących w Unii Europejskiej dla linii korytarzowych. Zagrożona jest również modernizacja odcinków linii kolejowych Rzeszów-Jasło-Zagórz z Regionalnego Programu Operacyjnego, na który to Samorząd województwa podkarpackiego przeznaczył kwotę 48 mln euro. Odstąpienie od powyższych inwestycji doprowadzi do ograniczenia prędkości jazdy pociągów, obniżenia standardów technicznych, a w konsekwencji do marginalizacji linii i spadku zainteresowania przewozami kolejowymi, co przyczyni się do spowolnienia rozwoju gospodarczego i degradacji regionu Podkarpacia.

Interwencja eurodeputowanego to wynik jego spotkani 26 czerwca br. z Zarządem NSZZ Solidarność Kolejarzy w Rzeszowie na temat planów Ministerstwa Infrastruktury dotyczących modernizacji kolei na Podkarpaciu.

Jacek Kopacz
Rzecznik Prasowy