Tomasz Poręba: Jesteśmy świadkami początku nowego rozdziału w relacjach na linii Armenia – Unia Europejska

W minionym tygodniu, podczas posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych PE, odbyło się spotkanie z przewodniczącym Parlamentu Armenii Hovikiem Abrahamyanem.

Spotkanie poświęcone było rozpoczętym wczoraj rozmowom stowarzyszeniowym pomiędzy Unią Europejską i Armenią.

Stały sprawozdawca PE nt. Armenii Tomasz Poręba powiedział:

„(…) Mam nadzieję, że sprawozdanie Parlamentu Europejskiego nt. Armenii będzie skupione głównie na przyszłości, a nie na przeszłości. Nie możemy jednak sobie pozwolić na przemilczanie trudnych tematów, związanych z sytuacją w Południowym Kaukazie. (…) promocja pokoju, stabilizacji i współpracy w regionie leży w interesie nas wszystkich. Dlatego Unia Europejska powinna wspomagać Armenię w przeprowadzaniu reform, szczególne w zakresie przejrzystości życia publicznego, roli społeczeństwa obywatelskiego i wolności mediów. (…) Cieszy mnie fakt, że mogę powiedzieć, że jesteśmy świadkami początku nowego rozdziału w relacjach na linii Armenia – Unia Europejska”.