Tomasz Poręba: Kiedy KE uruchomi środki z Funduszu Solidarności na walkę ze skutkami powodzi w Polsce?

Komisja Europejska wyraziła zgodę na przyznanie Polsce pomocy finansowej na walkę ze skutkami powodzi, które nawiedziły nasz kraj w maju i w czerwcu br. O przyznanie Polsce środków z Funduszu Solidarności apelowali posłowie do PE, w tym Tomasz Poręba, który był inicjatorem debaty PE w tej sprawie.

Debata odbyła się w połowie czerwca br. Jej efektem było przyjęcie rezolucji Parlamentu Europejskiego, która wzywała KE do udzielenia Polsce pomocy w walce z usuwaniem tragicznych skutków kataklizmu.

Wniosek polskiego rządu o uruchomienie środków z Funduszu Solidarności wpłynął do KE w sierpniu. W związku z powyższym, Tomasz Poręba zwrócił się do Komisji Europejskiej z interpelacją, w której pyta, m.in kiedy Polska otrzyma środki z Funduszu Solidarności oraz na jaką kwotę będą one opiewać.

„Chociaż od powodzi w Polsce minęło już kilka miesięcy to wciąż wielu dotkniętych nią mieszkańców naszego kraju nie może uporać się z usuwaniem jej tragicznych skutków. Widać to między innymi na Podkarpaciu, gdzie mieszkańcy Tarnobrzega, Gorzyc, Jasła czy powiatu mieleckiego nadal potrzebują pomocy nie tylko w odbudowie swoich domostw, ale także infrastruktury transportowej i komunikacyjnej. Środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Solidarności mogą w sposób znaczący w tym pomóc. Warunkiem jest jednak ich jak najszybsze uruchomienie”, mówił Poręba.

Zgodnie z przepisami Regulaminu PE, Komisja Europejska zobowiązana jest udzielić odpowiedzi w ciągu 6 tygodni.


Poniżej treść interpelacji Tomasza Poręby

W związku ze zgodą Komisji Europejskiej na uruchomienie środków z Funduszu Solidarności na pomoc polskim regionom dotkniętym powodziami w lecie 2010 roku, zwracam się z następującymi pytaniami:

1. Czy Komisja uruchomiła środki z Funduszu Solidarności?
2. Jeżeli Komisja nie uruchomiła środków, to kiedy to nastąpi i z czego wynikają te opóźnienia?
3. Na jaką kwotę będą opiewać środki przeznaczone na pomoc?
4. Czy środki będą wypłacone w całości czy w systemie ratalnym?