Tomasz Poręba: Kolejna ważna decyzja na rzecz budowy S19 w kierunku Barwinka na granicy ze Słowacją

W tym tygodniu rzeszowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ogłosił dialog techniczny w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie koncepcji programowej drogi ekspresowej S19 na odcinku Kielanówka-Barwinek wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi. „To kolejny, ważny krok, który przybliża nas do realizacji budowy tej drogi” – mówi Tomasz Poręba.

Jak poinformowała GDDKiA, celem dialogu technicznego jest doradztwo i pozyskanie wszelkich informacji, które mogą być wykorzystywane przy zdefiniowaniu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, treści umowy oraz szacowaniu wartości.

GDDKiA liczy przede wszystkim na to, że dialog techniczny pozwoli na uzyskanie informacji w zakresie najlepszych i najkorzystniejszych technicznie, technologicznie, organizacyjnie oraz ekonomicznie rozwiązań mogących służyć realizacji budowy S19.

Decyzja GDDKiA to efekt m.in. styczniowej narady, która odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie. W wydarzeniu zorganizowanym z inicjatywy europosła Poręby wzięli wówczas udział przedstawiciele ministerstwa infrastruktury, rozwoju, GDDKiA i władz województwa. Podczas spotkania zadeklarowano przede wszystkim gotowość do budowy odcinka z Rzeszowa do Babicy ze środków Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. „W trakcie realizacji jest już odcinek Rzeszów-Lublin. Cieszy rozpoczęcie prac konsultacyjnych na dalszym odcinku, czyli do Barwinka, który umożliwi otwarcie wschodniej Polski na południe Europy” – ocenia Tomasz Poręba. Jak podkreśla europoseł PiS, z informacji otrzymanych od naszych słowackich i węgierskich partnerów wynika, że także te kraje zintensyfikowały swoje działania na rzecz budowy Via Carpathia.

„Postępy w pracach na rzecz budowy S19 to ważny argument w kontekście zbliżającego się spotkania ministrów transportu krajów szlaku Via Carpathia, które odbędzie się na początku marca w Warszawie. Podczas spotkania zostanie podpisana wspólna deklaracja woli o budowie tej drogi” – mówi Tomasz Poręba.W czasie ostatnich spotkań zarówno z europosłem Tomaszem Porębą jak i ministrem Andrzejem Adamczykiem unijna komisarz ds. transportu Violeta Bulc zadeklarowała przychylność dla tego projektu i wsparcie w rozmowach z komisarz ds. rozwoju regionalnego Coriną Cretu w sprawie przesunięcia Via Carpathia na liście projektów w dokumencie implementacyjnym oraz wskazała możliwe do wykorzystania fundusze, przede wszystkim fundusz spójności i EFSI. „Niebawem na Podkarpaciu na zaproszenie marszałka Ortyla i moje będziemy gościć komisarz Corinę Cretu. Liczę, że ta wizyta będzie sprzyjać podtrzymaniu dobrego klimatu wokół Via Via Carpathia” – dodaje europoseł PiS.

Droga ekspresowa S19 jest częścią korytarza transeuropejskiego Via Carpathia łączącego Morze Bałtyckie z Morzem Czarnym i Śródziemnym przez Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię i Grecję. Polski odcinek szlaku Via Carpathia przebiega od granicy z Litwą w Budzisku, przez Białystok, Lublin i Rzeszów do granicy ze Słowacją w Barwinku.