Tomasz Poręba: Komisja Rozwoju Regionalnego PE uznała konieczność budowy szlaku Via Carpathia

W tym tygodniu Komisja Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego (REGI) przyjęła opinię, w której podkreśla znaczenie budowy szlaku Via Carpathia i wskazuje na możliwość utworzenia strategii makroregionalnej dla regionu Karpat. Obie poprawki zostały wprowadzone do dokumentu przez europosła Tomasza Porębę. „To duży sukces i pierwszy dokument, w którym Parlament Europejski tak otwarcie podkreśla rolę szlaku Via Carpathia” – mówi europoseł PiS.

Polski odcinek szlaku Via Carpathia przebiega od granicy z Litwą w Budzisku, przez Białystok, Lublin i Rzeszów do granicy ze Słowacją w Barwinku. Odcinek ten ma długość prawie 600 km – jego podkarpacką część stanowi droga ekspresowa S19.

W przyjętej opinii Komisja Rozwoju Regionalnego PE podkreśla potrzebę rozwoju korytarzy transportowych Północ-Południe na przykładzie szlaku Via Carpathia w celu lepszego skomunikowania północnej i południowej części kontynentu, co pomogłoby w zmniejszeniu różnic rozwojowych pomiędzy poszczególnymi regionami. „Cieszę się, że Komisja REGI doceniła rangę szlaku Via Carpathia jako kręgosłupa rozwoju Europy Wschodniej. Jest wola budowy państw karpackich do budowy tej drogi, co pokazała niedawna konferencja z udziałem ministrów krajów Via Carpathia w Warszawie. W ubiegłym tygodniu podczas wizyty na Podkarpaciu o swoim wsparciu dla tego projektu zapewniła unijna komisarz ds. rozwoju regionalnego Corina Cretu. Wszystko to buduje dobry klimat i przybliża nas do budowy tego szlaku” – przypomina Tomasz Poręba.

Komisja Rozwoju Regionalnego odniosła się także do drugiego postulowanego przez europosła PiS projektu, tj. strategii makroregionalnej dla regionu Karpat. W dokumencie podkreślono możliwość wykorzystywania istniejących już strategii – m.in. dunajskiej, bałtyckiej, alpejskiej – w poprawie jakości międzynarodowej infrastruktury i wezwano do zainicjowania przygotowań na rzecz nowych strategii w Europie Środkowo-Wschodniej takich jak strategia karpacka.

„Uwzględnienie przez PE strategii karpackiej wśród potencjalnych projektów regionalnych to bardzo ważny krok, zwłaszcza w kontekście działań, które niebawem zostaną podjęte w tym zakresie przez polski rząd. Jest już gotowa mapa drogowa strategii regionalnej dla Karpat, wkrótce polski rząd przedstawi w KE niezbędny oficjalny wniosek i dokumentację służące powstaniu tej strategii” – zaznacza europoseł PiS.