Tomasz Poręba: Nowy komitet PiS to szansa dla Rzeszowa i całego regionu

Podczas ostatniego posiedzenia Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości powołany został akademicko-samorządowy komitet PiS, który obszarem swojej aktywności obejmował będzie zarówno Rzeszów jak i całe Podkarpacie – poinformował europoseł Tomasz Poręba.

Komitet będzie kontynuował działalność Akademii Samorządowej im. Grażyny Gęsickiej, a także skupiał wokół siebie osoby związane ze środowiskiem akademickim i samorządowym. Wśród głównych zadań komitetu będzie działalność programowa i koncepcyjna w kontekście tworzenia propozycji na rzecz rozwoju Podkarpacia i stolicy województwa miasta Rzeszowa oraz aglomeracji rzeszowskiej, m.in. poprzez organizację spotkań z politykami, przedstawicielami samorządu, świata akademickiego oraz nauki w celu pogłębiania wiedzy oraz integrowania środowiska. Nowy komitet będzie czynnie uczestniczył w życiu partii, wspierał struktury miejskie w stolicy województwa i działał na rzecz Prawa i Sprawiedliwości oraz mieszkańców miasta i regionu.

„Nowy komitet to nie tylko rozbudowa oraz wzmocnienie struktur PiS w Rzeszowie, ale i realna wartość dodana w funkcjonowanie partii w naszym regionie. Jestem przekonany, że zaowocuje to napływem nowych członków, nowymi inicjatywami oraz wsparciem merytorycznym dla całego Prawa i Sprawiedliwości na Podkarpaciu. Celem nowego komitetu PiS będzie także przełamanie niemocy w wyborach na prezydenta Rzeszowa, w których wciąż, pomimo dużego poparcia w województwie, kandydat PiS nie jest w stanie zaistnieć osiągając często wynik poniżej wszelkich oczekiwań” – tłumaczy Tomasz Poręba.

Europoseł Tomasz Poręba podkreśla, że powstanie nowego komitetu to ogromna szansa ma przyciągnięcie do PiS nowych środowisk, szczególnie ludzi młodych.

„Wierzę, że komitet będzie kuźnią pomysłów młodych, ambitnych ludzi, którym zależy na rozwoju Rzeszowa i naszego regionu. Ludzi, którzy chcą działać i swoją energię spożytkować na rzecz Podkarpacia. W ostatnich latach udało się przekonać i przyciągnąć do PiS wielu młodych ludzi. To między innymi oni stanowić będą siłę napędową nowego komitetu” – mówi Tomasz Poręba.

Członkowie nowego komitetu bardzo aktywnie zaangażowali się także w ostatnią kampanię prezydencką m.in. poprzez zebranie blisko 3 tys. podpisów pod kandydaturą Andrzeja Dudy.

Szefem nowego samorządowo-akademickiego komitetu PiS został radny miasta Rzeszowa Marcin Fijołek.