Tomasz Poręba: Oczekujemy realnej pomocy UE w zwalczaniu skutków powodzi w Polsce

„W imię europejskiej solidarności wzywamy Komisję Europejską do jak najszybszego uruchomienia wszelkich możliwych środków – zarówno tych technicznych jak i finansowych, które pomogą Polsce i pozostałym dotkniętym przez powódź krajom w usunięciu tragicznych skutków ostatniego kataklizmu. Myślę tutaj szczególnie o środkach z Europejskiego Funduszu Solidarności”, mówił inicjator wczorajszej debaty PE nt. powodzi w Polsce Tomasz Poręba (PiS).

Poniżej treść przemówienia

Katastrofalna powódź, która w ostatnich tygodniach nawiedziła Polskę, ale także inne kraje regionu – Czechy, Węgry i Słowację – spowodowała niewyobrażalne szkody zarówno w infrastrukturze publicznej jak i cywilnej pozbawiając tysiące ludzi całego dorobku ich życia.

Na własne oczy widziałem to na Podkarpaciu gdzie dwie kolejne niespotykane tam wcześniej fale przerwały przeciwpowodziowe wały i zalały Gorzyce, Jasło, Tarnobrzeg i powiat mielecki, rozlewając się następnie na kolejne województwa: Małopolskę, Lubelszczyznę, Świętokrzyskie, Mazowsze, niszcząc olbrzymie połacie Polski centralnej i południowo wschodniej.

Dlatego dzisiaj, tu w Parlamencie Europejskim, w imię europejskiej solidarności zrwacam się do Komisję Europejską do jak najszybszego uruchomienia wszelkich możliwych środków – zarówno tych technicznych jak i finansowych, które pomogą Polsce i pozostałym dotkniętym przez powódź krajom w usunięciu tragicznych skutków ostatniego kataklizmu. Myślę tutaj szczególnie o środkach z Europejskiego Funduszu Solidarności, który powstał właśnie po to, aby w przypadku podobnych tragedii pomagać państwom członkowskim.

Widząc ogrom strat spowodowanych przez powódź wiemy, że bez solidarnego wsparcia Unii Europejskiej będzie nam bardzo trudno przywrócić normalne życie na zalanych terenach. Dziękując za okazane nam wyrazy współczucia, ale oczekujemy, że pójdą za nimi realne działania i że Polska wraz innymi krajami nie pozostanie w usuwaniu skutków tej wielkiej tragedii zdana tylko na siebie.