Tomasz Poręba: Parlament Europejski uznał konieczność budowy szlaku Via Carpathia

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Rzeszowie europoseł Tomasz Poręba poinformował o ostatnich działaniach Parlamentu Europejskiego w sprawie Via Carpathia, strategii makroregionalnej dla Karpat oraz pakietu kolejowego. „Po raz pierwszy w oficjalnym dokumencie Parlamentu Europejskiego uznano konieczność budowy szlaku Via Carpathia i uwzględniono możliwość stworzenia strategii karpackiej. To ważny krok do realizacji obu projektów” – przekonuje europoseł PiS. Poprawki dotyczące obu karpackich projektów zostały wprowadzone z inicjatywy europosła Poręby.

W ubiegłym tygodniu Komisja Rozwoju Regionalnego PE przyjęła opinię, w której podkreśla potrzebę rozwoju korytarzy transportowych Północ-Południe na przykładzie szlaku Via Carpathia w celu lepszego skomunikowania północnej i południowej części kontynentu, co pomogłoby w zmniejszeniu różnic rozwojowych pomiędzy poszczególnymi regionami. Polski odcinek szlaku Via Carpathia przebiega od granicy z Litwą w Budzisku, przez Białystok, Lublin i Rzeszów do granicy ze Słowacją w Barwinku. Odcinek ten ma długość prawie 600 km – jego podkarpacką część stanowi droga ekspresowa S19. „W ostatnim czasie działania na rzecz Via Carpathia zdecydowanie przyspieszyły – to zasługa w znacznej mierze inicjatyw podejmowanych w tym zakresie przez polski rząd takich jak niedawna warszawska konferencja ministrów infrastruktury państw szlaku Via Carpathia zakończona podpisaniem wspólnej deklaracji woli o budowie tej drogi. Dwa tygodnie temu na Podkarpaciu gościła unijna komisarz ds. rozwoju regionalnego Corina Cretu, która zadeklarowała poparcie dla tego projektu. Teraz o konieczności powstania tego szlaku oficjalnie mówi już także Parlament Europejski” – zauważa Tomasz Poręba.

Europoseł PiS podkreślił, że w przyjętej opinii znalazło się odniesienie także do drugiego, ważnego z punktu widzenia Podkarpacia projektu – strategii makroregionalnej na rzecz Karpat. W dokumencie podkreślono możliwość wykorzystywania istniejących już strategii – m.in. dunajskiej, bałtyckiej, alpejskiej – w poprawie jakości międzynarodowej infrastruktury i wezwano do zainicjowania przygotowań na rzecz nowych strategii w Europie Środkowo-Wschodniej takich jak strategia karpacka.

„Opinia PE została przyjęta w istotnym momencie – niebawem polski rząd przedstawi w KE niezbędny wniosek i dokumentację w sprawie strategii karpackiej. Jest już gotowa mapa drogowa tej strategii i liczymy na przychylność Komisji w tej sprawie” – mówi europoseł PiS, podkreślając, że także w tej sprawie pomoc zadeklarowała komisarz Cretu.

W czasie konferencji prasowej Tomasz Poręba poinformował także o wyniku negocjacji w sprawie pakietu kolejowego. Polsce udało się wynegocjować kilka istotnych wyłączeń, z których najważniejszym jest możliwość utrzymania dotychczasowego kształtu spółki LHS.

Tomasz Poręba uczestniczył w trójstronnych negocjacjach jako kontrsprawozdawca grupy EKR ds. projektu zmieniającego dyrektywę 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych kolejowych przewozów pasażerskich oraz zarządzania infrastrukturą kolejową. Sprawę wyłączenia LHS europoseł PiS poruszał wielokrotnie podczas spotkań z unijną komisarz ds. transportu Violetą Bulc, przedstawicielami KE jak również włoskim sprawozdawcą Davidem Marią Sassolim.

„Działania na rzecz wyłączenia LHS spod nowych przepisów trwały od wielu lat. Mimo początkowych oporów udało się przekonać naszych europejskich partnerów, w tym głównego sprawozdawcę PE w tej sprawie, do konieczności uwzględnienia specyficznej sytuacji tej spółki. Rozdział LHS prowadziłby do stopniowej degradacji infrastruktury i spadku rentowności tej spółki” – przekonuje Tomasz Poręba.