Tomasz Poręba pisze do Komisji Europejskiej ws. trudnej sytuacji w fabryce wagonów „Gniewczyna”

Europoseł Tomasz Poręba skierował do Komisji Europejskiej interpelację ws. dramatycznej kondycji finansowej Fabryki Wagonów „Gniewczyna S.A.”. „Fabryka jest głównym pracodawcą w samej Gniewczynie i okolicach a jej upadłość przyczyni się do pogorszenia warunków życia kilkuset rodzin” – pisze Tomasz Poręba.
Fabryka Wagonów „Gniewczyna” była zaliczana do czołowych polskich firm w branży kolejowej, oferując produkcję, modernizację i naprawę wagonów towarowych oraz konstrukcji stalowych. Jeszcze kilka lat temu fabryka zatrudniała około tysiąca osób, jednak dziś, w wyniku licznych sprzedaży, pracuje tam ponad 500 pracowników a 90 proc. akcji firmy znajduje się w rękach zagranicznych właścicieli.
W swojej interpelacji do KE Tomasz Poręba podkreśla dramatyczną sytuację finansową fabryki, która może doprowadzić do jej likwidacji.
„Od wielu miesięcy pracownikom nie wypłacono pełnego wynagrodzenia. Tymczasem fabryka jest głównym pracodawcą w samej Gniewczynie i okolicach a jej upadłość przyczyni się do pogorszenia warunków życia kilkuset rodzin” – wskazuje Tomasz Poręba.
Europoseł PiS pyta KE o możliwość udzielenia fabryce wsparcia w ramach funduszy UE. „Czy w świetle aktualnej kondycji finansowej fabryki KE widzi możliwość udzielenia wsparcia finansowego pracownikom zagrożonym bezrobociem i wsparcia samej fabryce? Jeśli tak to, z jakich funduszy?” – pyta Tomasz Poręba.