Tomasz Poręba: Presja ma sens

W ubiegłym tygodniu europosłowie PiS Tomasz Poręba i Janusz Wojciechowski zaapelowali do polskiego rządu o podjęcie realnych działań w związku z dyskryminacją polskiej żywności na zagranicznych rynkach. Dziś Radosław Sikorski poinformował o powołaniu międzyresortowego zespołu roboczego ds. promocji polskiej żywności. „Cieszę się, że nasza konferencja zmobilizowała rząd do podjęcia działań” – mówi Tomasz Poręba.

Janusz Wojciechowski i Tomasz Poręba skierowali w zeszłym tygodniu listy do premiera Donalda Tuska, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby i ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, w których wzywali do działania na rzecz poprawy pogarszającego się wizerunku polskiej żywności za granicą. Zwracali też uwagę na dramatyczne przypadki podpaleń polskich sklepów na Słowacji. „Brak realnych działań to przyzwolenie na to, co dzieje się obecnie. Obrona polskiej matki powinna być dla polskiego rządu sprawą najwyższej wagi” – zaznacza Tomasz Poręba.

Europoseł PiS podkreślił, że dzisiejsza decyzja o powołaniu międzyresortowego zespołu ds. promocji polskiej żywności pokazuje, że warto działać. „Nasza konferencja zmobilizowała rząd do działania. Presja ma sens” – przekonuje Tomasz Poręba.