Tomasz Poręba: restrykcyjne zasady w Budżecie UE na lata 2014-2020 ograniczą wykorzystanie środków unijnych w Polsce

Europoseł PiS Tomasz Poręba zabrał dziś głos w debacie PE przed jutrzejszym szczytem UE, na którym mają zapaść decyzje dotyczące kształtu budżetu Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020. Poseł przestrzegł przed restrykcyjnymi zasadami wpisanymi w propozycjach przyszłego budżetu, które mogą doprowadzić do znacznego ograniczenia możliwości absorpcji unijnych środków przez państwa członkowskie. Wymienił wśród nich rezygnację z kwalifikowalności VATu co doprowadzi do zwiększenia kosztów inwestycji unijnych także dla polskich samorządów, warunkowość ekonomiczną, tzw. capping czyli uzależnienie absorbcji środków od PKB oraz system korekt projektów netto, uniemożliwiający zastępowanie jednych projektów innymi.

Dziś należy zadać sobie pytanie, czy te restrykcyjne ograniczenia, restrykcyjne zasady, które są w propozycjach negocjacyjnych i które będą jutro negocjowane w Brukseli, zwyczajnie nie ograniczą absorbcji środków unijnych w kontekście nowej perspektywy finansowej. Jeżeli by tak było, to zarówno kraje nowej Unii jak i starej powinny się bardzo poważnie zastanowić nad tym, aby te propozycje zostały odrzucone, a jeżeli by się tak nie stało, to taki kraj jak Polska powinien te propozycje zawetować.” – zakończył swe wystąpienie poseł PiS do PE Tomasz Poręba.


Poniżej przedstawiamy pełne wystąpienie Posła PiS do PE Tomasza Poręby:

Szanowni Państwo,

Jutro w Brukseli okaże się, na ile nowy europejski budżet będzie wzmacniał europejską solidarność, spójność; na ile będzie wypadkową partykularnych interesów krajów płatników netto; na ile będzie inwestycją we wspólny i szybki rozwój UE, a na ile będzie budżetem stagnacji, budżetem pogłębiającym różnicę miedzy poszczególnymi krajami UE.

Zrozumiałe jest, że dzisiaj rozmawiamy o potencjalnych cięciach i wysokości budżetu, to jest oczywiste i uzasadnione. Niestety, mniej słychać głosów w przestrzeni publicznej o tym, ile w propozycjach, które leżą na stole negocjacyjnym, jest zapisów mogących przyszłą absorpcję środków unijnych dla krajów UE uniemożliwić, osłabić czy ograniczyć. Mam na myśli: rezygnacje z kwalifikalności VATu; warunkowość ekonomiczną, od której uzależniona będzie absorpcja środków unijnych; mam na myśli tak zwany capping; system korekt projektów netto, który zakłada, że wbrew temu, co jest w obecnej perspektywie, przyszłe projekty, które będą podane niewłaściwej ocenie w Brukseli, będą przepadać.

Drodzy Państwo,


Dziś należy zadać sobie pytanie, czy te restrykcyjne ograniczenia, restrykcyjne zasady, które są w propozycjach negocjacyjnych i które będą jutro negocjowane w Brukseli, zwyczajnie nie ograniczą absorbcji środków unijnych w kontekście nowej perspektywy finansowej. Jeżeli by tak było, to zarówno kraje nowej Unii jak i starej powinny się bardzo poważnie zastanowić nad tym, aby te propozycje zostały odrzucone, a jeżeli by się tak nie stało, to taki kraj jak Polska powinien te propozycje zawetować.