Tomasz Poręba: Ruszył wybór wykonawców koncepcji programowej odcinka Rzeszów-Barwinek

18 firm i konsorcjów ubiega się o realizację 75-kilometrowego odcinka S19 Rzeszów-Barwinek, stanowiącego część szlaku Via Carpathia. Przetarg obejmuje wykonanie koncepcji programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym budowy drogi ekspresowej S19 wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi. „To decydujący odcinek z punktu widzenia Rzeszowa i całego Podkarpacia, które dzięki temu realnie otworzy się na południe Europy” – mówi Tomasz Poręba.

W ramach zamówienia wykonawca ma przygotować koncepcję programową, obejmującą m.in. analizę i prognozę ruchu, opracowania ekonomiczno-finansowe, organizację i bezpieczeństwo ruchu, dokumentację geologiczno-hydrologiczną i opinię geotechniczną. Podczas kolejnego etapu przetargu nastąpi ocena ofert a także zbadanie czy wykonawcy, których oferty zostały ocenione jako najkorzystniejsze, nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Przetarg został podzielony na cztery zadania: Babica – Domaradz (23 km), Domaradz – Miejsce Piastowe (22 km), Miejsce Piastowe – Dukla (10 km) i Dukla – Barwinek (18 km). Na całej długości tej części S19 planowana jest budowa 3 tuneli, 42 estakad o łącznej długości ponad 15 km i przejścia dla zwierząt.

Przeprowadzenie przetargu było możliwe dzięki decyzji ministra transportu i staraniom europosła Tomasza Poręby, których efektem było przyznanie prawie 70 mln zł na przygotowanie koncepcji programowej budowy drogi ekspresowej S19 od Rzeszowa do Barwinka. Wcześniej udało się uzyskać pozytywną decyzję środowiskową dla budowy tego odcinka.

„Via Carpathia przyspiesza coraz bardziej i nie mam wątpliwości, że po niedawnej decyzji rządu o przyznaniu 21 mld zł na budowę tego szlaku w Polsce inwestycja nabierze jeszcze większego tempa” – mówi Tomasz Poręba.

„Zostały rozpisane wszystkie przetargi na budowę tej drogi w kierunku Lublina, zagwarantowano także środki na odcinek Rzeszów-Babica. Otwarto również część obwodnicy Lublina w ciągu drogi S19, ruszył II etap przetargu na obwodnicę Stalowej Woli i Niska oraz na odcinek Lasy Janowskie-Nisko” – przypomina europoseł PiS.