Tomasz Poręba spotkał się z komisarzem UE ds. transportu Simem Kallasem w sprawie Via Carpathia (w Polsce zwanej S-19)

Strasburg, 4 lipca, 2012

Wczoraj w Parlamencie Europejskim w Strasburgu europoseł Tomasz Poręba spotkał się z komisarzem UE ds. transportu Simem Kallasem. Tematem spotkania była przyszłość drogi Via Carpathia (w Polsce zwanej S-19) w kontekście rewizji rozporządzenia o Transeuropejskich Sieciach Transportowych (TEN-T).

„Via Carpathia to trasa, która łączy ze sobą rejony mórz Bałtyckiego, Śródziemnego i Czarnego. Przebiega ona przez Litwę, Węgry, Słowację, Bułgarię, Rumunię, Grecję i ścianę wschodnią Polski. Najdłuższy jej odcinek przebiega przez nasz kraj. Jak mówi Tomasz Poręba: „Jest to trasa o kluczowym znaczeniu nie tylko dla Polski, ale dla Europy w ogóle, na przykład w kontekście przyszłego jej rozszerzenia na Wschód. Stąd tak ważne miejsce tej drogi w mającej obecnie miejsce rewizji TEN-T.”

Rozporządzenie TEN-T określa priorytety w dziedzinie europejskiej polityki transportowej. Obecnie Via Carpathia jest w niej podzielona na wiele różnych odcinków, które mają zostać zrealizowane w różnych odstępach czasowych, co zagraża integralności całej trasy. Zdaniem Tomasza Poręby należy pracować nad ujednoliceniem zapisów odnośnie Via Carpathia w TEN-T i wpisać całą trasę do tzw. sieci bazowej, co gwarantowałoby jej rozbudowę i modernizację.

Komisarz Kallas zadeklarował wsparcie dla tej inicjatywy, która wpisuje się w trend rozbudowy korytarzy łączących północ i południe Europy. -„Wyrażam pełne poparcie co do idei budowy drogi Via Carpatia, która w moim przekonaniu może w znaczący sposób przyspieszyć rozwój najbardziej wysuniętych krajów i regionów Unii Europejskiej” powiedział podczas spotkania komisarz Kallas. Z obu stron padła deklaracja dalszej współpracy w tej sprawie. Planowane są również przyszłe spotkania odnośnie tego tematu.

Komisarz Kallas otrzymał również zaproszenie na konferencję tematyczną o Via Carpathia, którą europoseł Poręba organizuje 2-ego października w Brukseli. Na konferencję zaproszeni zostali m.in ministrowie transportu oraz szefowie regionów leżących w krajach, przez które przebiega Via Carpathia, europosłowie, wysocy przedstawiciele Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, marszałkowie województw polski wschodniej.