Tomasz Poręba stałym sprawozdawcą PE nt. Armenii

Tomasz Poręba został wybrany stałym sprawozdawcą Grupy EKR w PE na temat Armenii. Tym samym, poseł PiS będzie odpowiedzialny za przygotowywanie rezolucji i innych dokumentów poświęconych sytuacji w Armenii i stosunkom UE z tym krajem.

„Armenia to niezwykle ważny partner dla UE z geopolitycznego punktu widzenia. Musimy z nią prowadzić konstruktywny dialog tak, aby kwestie sporne – historyczne i polityczne – Armenii, Turcji i Azerbejdżanu nie destabilizowały całego regionu, który jest pomostem pomiędzy Europą i Azją”, mówił Poręba.