Tomasz Poręba: Udało się uzyskać korzystne zapisy w sprawie LHS w negocjacjach IV pakietu kolejowego

W tym tygodniu dobiegły końca negocjacje nad pakietem rozporządzeń regulujących rynek przewozów kolejowych w Unii Europejskiej. Ich skutkiem będzie otwarcie rynku kolejowego i otwarcie drogi przewoźnikom z różnych państw członkowskich do świadczenia usług przewozów pasażerskich na terytorium całej UE. Polsce udało się wynegocjować kilka istotnych wyłączeń, z których najważniejszym jest możliwość utrzymania dotychczasowego kształtu spółki LHS.

Linia Hutnicza Szerokotorowa jest spółką strategiczną z punktu widzenia bezpieczeństwa ekonomicznego i militarnego Polski. Jej głównym zadaniem jest szybki transport towarów i surowców między Polską a Ukrainą dzięki możliwości korzystania z szerokotorowej linii kolejowej. Obecnie spółka zajmuje się zarówno zarządzaniem infrastrukturą jak też świadczeniem usług transportowych. Według nowych regulacji takie łączenie dwóch funkcji nie byłoby możliwe i konieczne byłoby kosztowne i ryzykowne podzielenie spółki. Dzięki zdecydowanej postawie polskich negocjatorów udało się te niekorzystne przepisy zablokować. Tomasz Poręba uczestniczył w trójstronnych negocjacjach jako kontrsprawozdawca grupy EKR ds. projektu zmieniającego dyrektywę 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych kolejowych przewozów pasażerskich oraz zarządzania infrastrukturą kolejową. Sprawę wyłączenia LHS europoseł PiS poruszał wielokrotnie podczas spotkań z unijną komisarz ds. transportu Violetą Bulc, przedstawicielami KE jak również włoskim sprawozdawcą Davidem Marią Sassolim.

„Starania o wyłączenie LHS spod nowych przepisów trwały od wielu lat. Mimo początkowych oporów udało się przekonać naszych europejskich partnerów, w tym głównego sprawozdawcę PE w tej sprawie, do konieczności uwzględnienia specyficznej sytuacji tej spółki. Rozdział LHS prowadziłby do stopniowej degradacji infrastruktury i spadku rentowności tej spółki” – przekonuje Tomasz Poręba.

Kształt wynegocjowanego porozumienia jest korzystny dla Polski także w innych aspektach. Podobnie jak w przypadku LHS także spółka PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście będzie mogła zachować swoją dotychczasową strukturę organizacyjną. Udało się także uniemożliwić dostęp operatorów kolejowych z państw trzecich do europejskiego rynku i zachować kilka innych korzystnych z punktu widzenia PKP.

Otwarcie rynku kolejowego w Unii Europejskiej może przynieść wiele korzyści pasażerom takich jak stworzenie jednolitego europejskiego systemu biletowego, spadek cen przewozów kolejowych czy poprawa jakości świadczonych usług, będzie jednak stanowiło duże wyzwanie dla krajowych operatorów kolejowych.

„Do stopniowego wejścia w życie nowych przepisów mamy jeszcze dwa lata. Musimy wykorzystać ten czas, aby dobrze przygotować polskich przewoźników na zmiany i otwarcie rynku. Dzięki wynegocjowanemu kompromisowi PKP będzie mogło zachować dotychczasową strukturę i liczymy, że uda się wzmocnić całą grupę Polskich Kolei Państwowych” – podsumowuje Tomasz Poręba.