Tomasz Poręba w obronie krzyża i wolności religijnej

„Wyrok Trybunału próbuje wypchnąć chrześcijan ze sfery życia publicznego. Nie będzie na to zgody zwłaszcza nas – Polaków – dla których krzyż jest najważniejszym znakiem i symbolem naszej wiary i tożsamości narodowej”, powiedział Poręba, komentując decyzję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie obecności krzyży w szkołach.

Z inicjatywy wiceprzewodniczącego Delegacji PiS w PE Tomasza Poręby, wystosowane zostało oświadczenie potępiające wyrok ETPC w Strasburgu uznający, że umieszczenie krzyży w szkołach narusza „prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami” oraz wolność religijną uczniów.

„Nie możemy uznać za sprawiedliwy wyroku, który godzi w uczucia i wolność religijną kilkuset milionów katolików zamieszkujących Europę”, czytamy w oświadczeniu. Autorzy podkreślają także fakt, że absurdalny wyrok sędziów w Strasburgu spotkał się z oburzeniem wszystkich głównych odłamów chrześcijaństwa: „katolickich Włoch, prawosławnej Grecji, protestanckiej Wielkiej Brytanii”.

Zdaniem posłów PiS, wyrok Trybunału „budzi również upiory z przeszłości z czasów, gdy Europa podzielona była żelazną kurtyną, a krzyż stanowił symboliczne zagrożenie dla najbardziej zbrodniczych systemów totalitarnych”. Z kolei nawoływania do usunięcia krzyży z miejsc publicznych w Polsce, będącej krajem katolickim, to przejaw antyreligijnego fanatyzmu.

Posłowie PiS przypominają, że „pod znakiem krzyża dokonywało się jednoczenie Europy”, „dzięki wierności krzyżowi Europa cieszy się dzisiaj wolnością i tolerancją, jaką trudno spotkać na innych kontynentach” oraz, że „historyczne korzenie Europy osadzone są w chrześcijaństwie”. Podważanie powyższego prowadzi z kolei do „zanegowania zasad istnienia wspólnoty europejskiej.” Tym samym, posłowie Delegacji PiS w PE apelują do „władz Polski oraz innych krajów UE o skierowanie do ETPC petycji w celu ponownego rozpoznania i unieważnienia szkodliwego wyroku”.

„Ostatni wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka rozpoczyna w Europie ideologiczną wojnę i jest przejawem braku szacunku dla wolności religijnej. Wyrok antagonizuje i próbuje wypchnąć chrześcijan ze sfery życia publicznego. Nie będzie na to zgody zwłaszcza nas – Polaków – dla których krzyż jest najważniejszym znakiem i symbolem nie tylko naszej wiary, ale także tożsamości narodowej”, powiedział inicjator oświadczenia i wiceprzewodniczący Delegacji PiS w PE Tomasz Poręba.

Poniżej pełna treść oświadczenia:

Bruksela, 16 listopada 2009

Oświadczenie Delegacji Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim w związku z ostatnim Orzeczeniem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie krzyży w szkołach.

Orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dn. 3 listopada 2009, stwierdzające, że krzyże umieszczone w salach szkolnych naruszają wolność religijną dziecka i prawo rodziców do wychowania go w dowolnym światopoglądzie, jest dla nas nie tylko oburzające, ale też stawia pod poważnym znakiem zapytania kwalifikacje sędziów Trybunału. Nie możemy bowiem uznać za uzasadniony wyrok, który godzi w jeden z podstawowych symboli cywilizacji zachodniej, stanowi akt jurydycznej agresji wobec kilkuset milionów chrześcijan zamieszkujących nasz kontynent oraz wpisuje się w haniebną praktykę stosowania narzędzi prawnych i instytucjonalnych do ideologicznej ingerencji w sprawy światopoglądowe.

W związku ze wyrokiem Trybunału Praw Człowieka, my posłowie Prawa i Sprawiedliwości, będący w Parlamencie Europejskim członkami Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, przyłączamy się do protestów płynących z katolickich Włoch, prawosławnej Grecji, protestanckiej Wielkiej Brytanii oraz innych krajów Unii Europejskiej, jak również z państw leżących poza jej granicami, szanujących tradycję i chrześcijańskie korzenie cywilizacji naszego kontynentu.

Ten wyrok budzi również upiory przeszłości z czasów, gdy Europa podzielona była „żelazna kurtyną”, a krzyż stanowił symboliczne zagrożenie dla najbardziej zbrodniczych systemów totalitarnych. Ludzie popierający niegdyś komunizm, po wyroku wydanym w Strasburgu nawołują, aby w Polsce, kraju katolickim, dokonać usunięcia krzyży ze szkół i zakładów pracy. Traktujemy to jako przykład ideologicznego fanatyzmu. Tylko bowiem antyreligijny fanatycy mogą ignorować fakt, iż krzyż był w naszym kraju – podobnie jak i w innych – symbolem czynienia dobra, pokoju i międzyludzkiej solidarności. Jego obecność w szkołach i zakładach pracy nie była wynikiem administracyjnego obowiązku, lecz woli społeczności korzystających z tych instytucji.

Członkom Trybunału oraz zwolennikom ich orzeczenia, należy przypomnieć, że pod znakiem krzyża dokonywało się jednoczenie Europy poczynając od roku 1953 w byłej NRD, poprzez rok 1956 na Węgrzech, 1968 w Czechosłowacji oraz w latach 1970-1989 w Polsce. Ta wierność krzyżowi, okupiona krwią wielu ofiar stanowiła kontynuację tradycji i kultury europejskiej. Wyrok Trybunału Praw Człowieka godzi w pamięć tych wszystkich Europejczyków, którzy oddali życie za obecny kształt naszego kontynentu i najcenniejsze jego wartości. Dzięki wierności krzyżowi dzisiaj Europa cieszy się wolnością i tolerancją, jaką trudno spotkać na innych kontynentach.

Przypomnieć również należy, że historyczne korzenie Europy osadzone są w chrześcijaństwie. Każda z dziedzin życia i kultury Europy wyrosła z krzyża. Z tego cywilizacyjnego spadku korzystamy do dzisiaj mniej lub bardziej świadomie wszyscy, bez względu na poglądy polityczne czy przynależność religijną. Podważanie takiej historycznej ciągłości tradycji orzeczeniem skrajnie ideologicznym prowadzi do zanegowania zasad istnienia wspólnoty europejskiej.

Idąc za wzorem rządu włoskiego, dochowując wierności zasadom Jana Pawła II – Papieża Wolności oraz jego następcy, Benedykta XVI, apelujemy do władz Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej o skierowanie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka petycji w celu ponownego rozpoznania i unieważnienia szkodliwego wyroku.

W imieniu posłów PiS w Parlamencie Europejskim
Ryszard Legutko – przewodniczący Delegacji PiS
Tomasz Poręba – wiceprzewodniczący