Tomasz Poręba wobec rosyjskich ćwiczeń wojskowych „Zachód 2009”

W związku z faktem wysłania listu przez ministra spraw zagranicznych RP do Sekretarza Generalnego NATO, dotyczącego rosyjsko-białoruskich manewrów Zapad 2009 i Ładoga 2009, pragniemy przypomnieć, że wiceprzewodniczący PiS w PE Tomasz Poręba kilka tygodni temu wystosował w tej sprawie zapytanie pisemne do Rady Unii Europejskiej. Rada zobowiązana jest udzielić odpowiedzi na początku przyszłego tygodnia.

Poręba zgłosił także, wspólnie z Michałem Kamińskim, odpowiednią poprawkę do głosowanej dzisiaj (12.11) rezolucji, na temat nadchodzącego szczytu UE-Rosja. Odrzucona poprawka wprowadzała następujący zapis:

[PE] jest zaniepokojony ofensywnym charakterem niedawnych rosyjskich „gier wojennych” i wyraża ubolewanie, że wspólne ćwiczenia wojskowe „Zachód 2009” były zorientowane na odparcie ataku NATO na Białoruś; ubolewa, że generał broni Siergiej Skokow, szef sztabu głównego rosyjskich wojsk lądowych, stwierdził, iż kraj stoi w obliczu „potencjalnego zagrożenia” z Zachodu; jest zaniepokojony faktem, że scenariusz „zagrożenia z Zachodu” wykorzystuje się do modernizacji rosyjskich sił zbrojnych.

***

Poniżej pełna treść interpelacji Tomasza Poręby:

Stanowisko Rady wobec rosyjsko-białoruskich ćwiczeń Zapad-2009 i Ładoga-2009 (E-5027/09)

6 października 2009 r.

Zapytanie pisemne złożone przez: Tomasz Piotr Poręba (ECR) do Rady

W drugiej połowie września bieżącego roku miały miejsce ćwiczenia wojsk rosyjskich i białoruskich o kryptonimie Zapad-2009 i Ładoga-2009. Było to największe tego typu przedsięwzięcie na zachodnich granicach Rosji od zakończenia zimnej wojny. Wzięło w nim udział co najmniej 30 tysięcy żołnierzy, 100 samolotów i helikopterów oraz 20 okrętów wojennych. Ćwiczenia desantu na podobną skalę ostatni raz odbyły się w 1981 r., u szczytu zimnej wojny.

Poza rozmiarem omawianych operacji istotny jest także ich kontekst, zarówno czasowy jak i geograficzny. Aktywna faza Zapad-2009 rozpoczęła się bowiem 18 września, tj. niemal dokładnie w 70. rocznicę inwazji sowieckiej na Polskę z 1939 r. Część ćwiczeń odbyła się u wlotu do Zatoki Gdańskiej, a Ładoga-2009 w powszechnej opinii ekspertów miała charakter przygotowań do potencjalnego ataku na Kraje Bałtyckie i Finlandię. Operacja ta ogarniała całą linię graniczną pomiędzy tymi krajami i Rosją.

Pomimo jawnie wrogich posunięć Federacji Rosyjskiej zarówno UE, jak i NATO pozostają bierne. Po dziś dzień nie opracowały strategii obrony w przypadku inwazji ze wschodu, ponieważ część europejskich członków NATO uważa tę kwestię za politycznie delikatną.

W świetle przytoczonych faktów chciałem zapytać Radę, czy zamierza przedsięwziąć odpowiednie kroki wobec podejmowanych ostatnio przez Rosję prowokacyjnych działań, czego wyrazem były wspomniane ćwiczenia wojskowe oraz jakie jest stanowisko Rady w tej kwestii?