Tomasz Poręba: Zanieczyszczanie powietrza w Mielcu musi się skończyć

W związku z kolejnymi przypadkami widocznych zanieczyszczeń powietrza w Mielcu przez firmę Kronospan Tomasz Poręba zwrócił się o pilną interwencję zarówno do ministra środowiska prof. Jana Szyszki jak i Komisji Europejskiej. Tomasz Poręba domaga się wnikliwej kontroli emisji zanieczyszczeń oraz wyciągnięcie wszelkich możliwych konsekwencji wobec firmy Kronospan gdyby nie przestrzegała ona obowiązujących norm i uregulowań prawnych w zakresie poziomu zanieczyszczeń jakości powietrza w mieście. W swojej priorytetowej interpelacji do Komisji Europejskiej europoseł PiS zwrócił się o przeprowadzenie w Mielcu przeglądu ekologicznego.

Tomasz Poręba wskazuje, że Mielec od wielu lat boryka się z bardzo niską jakością powietrza, wysokimi emisjami i niejednokrotnie przekroczonymi dopuszczalnymi poziomami ilości pyłów w powietrzu. „Mieszkańcy bardzo często interweniują obserwując zwiększoną emisję zanieczyszczeń i pyłów. Mielczanie obawiają się szkodliwego działania zanieczyszczeń, ich wpływu na zdrowie, samopoczucie i zaostrzenie chorób układu oddechowego” – czytamy w liście do ministra środowiska.

„Wielu uważa, że głównym odpowiedzialnym za duże zanieczyszczenie powietrza w tym regionie jest firma Kronospan, producent wyrobów drzewnych. Firma nie prowadzi stałego monitoringu emisji szkodliwych substancji wprowadzanych do atmosfery” – dodaje Poręba.

Działalność firmy budzi kontrowersje już od dłuższego czasu – w przeszłości była już wielokrotnie karana grzywnami za nieprzestrzeganie norm środowiskowych, m.in. w Wielkiej Brytanii. Aktywność koncernu wywołuje protesty również w innych miastach Polski a także w Rumunii i Rosji.

W liście do ministra Szyszki Tomasz Poręba wskazuje, że w firmie Kronospan nie są prowadzone regularne kontrole poziomu emisji zanieczyszczeń. Raz na jakiś czas zlecane są niezapowiedziane kontrole przez miasto Mielec, ale w powszechnym odczuciu mieszkańców w żaden sposób nie przyczyniają się one do poprawy sytuacji i ograniczenia zanieczyszczeń.

„Zwracam się do Pana Ministra z pilną prośbą o podjęcie interwencji w tej sprawie, pomoc w wytypowaniu rzetelnej, niezależnej i obiektywnej firmy, która dokona szczegółowych pomiarów emisji firmy Kronospan, a także zlecenie przez Ministerstwo Środowiska szczegółowej kontroli rzeczywistego stanu emisji przez firmę zanieczyszczeń do atmosfery. Zwracam się również do Pana Ministra z prośbą o zlecenie niezależnej, obiektywnej kontroli jakości powietrza w mieście Mielec oraz wyciągnięcie wszelkich możliwych konsekwencji wobec firm i zakładów, które nie przestrzegają obowiązujących norm i uregulowań prawnych w zakresie poziomu zanieczyszczeń jakości powietrza w mieście” – wezwał Poręba.

Problem zanieczyszczenia powietrza w Mielcu europoseł PiS przedstawił również w priorytetowej interpelacji do Komisji Europejskiej, w której zwrócił się o możliwość zbadania przez KE realnego poziomu zagrożenia dla mieszkańców miasta Mielec, jaki stwarzają emisje Kronospanu i przeprowadzenie przeglądu ekologicznego na terenie zakładów.

Tomasz Poręba zapowiedział, że w najbliższym czasie skieruje również w tej sprawie oficjalne pismo do właścicieli Kronospanu.