Tomasz Poręba zgłosił kandydaturę Rzeszowa na lokalizację drugiego Biura Informacyjnego PE w Polsce

Europoseł PiS Tomasz Poręba zgłosił kandydaturę Rzeszowa na lokalizację drugiego Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce. Poseł do Parlamentu Europejskiego Tomasz Poręba, w piśmie skierowanym do Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka, zaproponował miasto Rzeszów, jako miejsce utworzenia Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce. Inicjatywa ta związane jest z ostatnią decyzją Prezydium PE o utworzeniu, drugiego po Warszawie, biura Parlamentu Europejskiego w Polsce.

Poręba, wskazuje atuty stolicy województwa podkarpackiego, przedstawiając je jako miasto dynamicznie rozwijające się, będące dużym ośrodkiem akademickim, posiadającym międzynarodowego lotnisko oraz drogi pretendujące do sieci paneuropejskich korytarzy komunikacyjnych, które pozwalają dotrzeć do Rzeszowa z dowolnego miejsca w Polsce i Europie. Takie umiejscowienie Biura Informacyjnego PE szeroko miałoby szerokie oddziaływanie promocyjno-informacyjne na obywateli kilku regionów stanowiących wschodnią granicę Unii Europejskiej, oraz na pretendującą do struktur europejskich Ukrainę. Nie bez znaczenia byłoby też prowadzenie właśnie z terenu Rzeszowa działań w regionach południowej i wschodniej Polski, oraz bardziej efektywna współpraca z południowym sąsiadem województwa podkarpackiego Słowacją.

Nie bez znaczenia, według Poręby, dla działalności biura w Rzeszowie jest również liczba i lokalizacja mediów, zarówno lokalnych jak i oddziałów najważniejszych redakcji ogólnopolskich, stanowiących dla działalności promującej Parlament Europejski niezastąpioną sieć dystrybucji informacji. Dobrze układająca się w Rzeszowie współpraca z mediami ukraińskimi i możliwość nawiązania kontaktów z Białoruskimi redakcjami, stanowi kolejny atut. Umiejscowienie Biura Informacyjnego PE w województwie podkarpackim na styku granic niedalekiej Białorusi, Ukrainy i Słowacji stwarza dodatkowe szanse na uaktywnienie działań promujących ideę wspólnoty europejskiej. Nieustające kontakty i realizacja wspólnych projektów w ramach największego w Europie, Euroregionu Karpaty, obejmującego Polskę, Słowację, Ukrainę, Węgry i Rumunię stanowi doskonałą platformę działań Parlamentu Europejskiego.

Oto pełna treść listu do Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka:

Szanowny Pan
Jerzy Buzek
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

W związku z decyzją Prezydium Parlamentu Europejskiego o utworzeniu w przyszłym roku nowego Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce pragnę zgłosić kandydaturę Rzeszowa, jako miejsca potencjalnej lokalizacji takiego Biura.

Jestem przekonany, że stolica województwa podkarpackiego będzie najlepszym z możliwych miejsc na prowadzenie działalności nowego Biura. Przemawia za tym nie tylko fakt, że jest to miasto dynamicznie rozwijające się, będące dużym ośrodkiem akademickim, ale równocześnie ze względów logistycznych i komunikacyjnych, wydaje się być terenem najlepiej nadającym się na utworzenie Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego. Posiadanie międzynarodowego lotniska oraz zaawansowana budowa autostrad i dróg pretendujących do sieci paneuropejskich korytarzy komunikacyjnych, pozwala dotrzeć do Rzeszowa z dowolnego miejsca w Polsce i Europie, ale stanowi też gwarancję dalszego rozwoju gospodarczego i społecznego tego regionu.

Atutem lokalizacji Biura Informacyjnego PE byłoby też szerokie oddziaływanie promocyjnoinformacyjne na obywateli kilku regionów stanowiących wschodnią granicę Unii Europejskiej, oraz na pretendującą do struktur europejskich Ukrainę. Nie bez znaczenia byłoby też prowadzenie właśnie z terenu Rzeszowa działań w regionach południowej i wschodniej Polski, oraz bardziej efektywna współpraca z południowym sąsiadem województwa podkarpackiego – Słowacją.

Położenie województwa podkarpackiego na styku granic niedalekiej Białorusi, Ukrainy i Słowacji stwarza dodatkowe szanse na uaktywnienie działań promujących ideę wspólnoty europejskiej. Nieustające kontakty i realizacja wspólnych projektów w ramach największego w Europie, Euroregionu Karpaty, obejmującego Polskę, Słowację, Ukrainę, Węgry i Rumunię, stanowi doskonałą platformę promocji działań Parlamentu Europejskiego. Na terenie Rzeszowa i województwa działa wiele instytucji oraz organizacji pozarządowych, które w swojej statutowej działalności zawierają szeroko pojętą promocję Unii Europejskiej. Właśnie takie instytucje mogą stanowić dla przyszłego Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego doskonałe zaplecze partnerskie

Nie bez znaczenia dla działalności biura w Rzeszowie jest również liczba i lokalizacja mediów, zarówno lokalnych jak i oddziałów najważniejszych redakcji ogólnopolskich, stanowiących dla działalności promującej Parlament Europejski niezastąpioną sieć dystrybucji informacji. Dobrze układająca się w Rzeszowie współpraca z mediami ukraińskimi i możliwość nawiązania kontaktów z Białoruskimi redakcjami, stanowi kolejny atut.

Także duża liczba posłów do Parlamentu Europejskiego, pochodzących właśnie z regionów Polski wschodniej i południowej, zdecydowanie ułatwiałaby spełnienie statutowego wymogu Biura w Rzeszowie, angażującego parlamentarzystów w przedsięwzięcia promocyjno informacyjne.

Regiony Polski wschodniej i południowej, oddalone od centrów informacji i promocji struktur wspólnoty europejskiej, dzięki lokalizacji Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Rzeszowie, mogłyby
aktywnie przyłączyć się do propagowania idei Unii Europejskiej, budując jednocześnie dobry klimat współpracy i partnerstwa z krajami leżącymi za wschodnią granicą UE.

Jednym z najważniejszych atutów lokalizacji Biura właśnie w Rzeszowie są zasoby ludzkie. Uczelnie działające na terenie województwa przygotowują do pracy specjalistów w prawie wszystkich dziedzinach. Absolwenci tych uczelni są wysoko oceniani zarówno w kraju jak i za granicą. Rzeszów dysponuje również najwyższej klasy specjalistami, którzy mogliby zapewnić aktywne, profesjonalne i najbardziej efektywne działanie Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego.

Za potrzebą powstania takiego biura w Rzeszowie najlepiej przemawiają wszelkie statystyki określające w regionach polski wschodniej niedostateczny poziom wiedzy społecznej na temat Parlamentu Europejskiego i działań, jakie podejmuje on nie tylko w granicach wspólnoty, ale również poza nią.

Jeszcze raz należy podkreślić, że położenie Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Rzeszowie, stolicy województwa podkarpackiego w niedalekim sąsiedztwie granicy z Białorusią i Ukrainą dodatkowo stanowiłoby platformę przekazywania rzetelnej wiedzy na temat wspólnoty i propagowania jej standardów oraz europejskiej kultury, stanowiąc przeciwwagę do coraz bardziej agresywnej w tych krajach propagandy antyeuropejskiej.

Ponadto, lokalizacja Biura w Rzeszowie doskonale uzupełniłaby sieć istniejących już w Europie placówek informacyjno-promocyjnych, stanowiąc jednocześnie strategiczną, najbardziej na wschód wysuniętą, sprawną instytucję Parlamentu Europejskiego.

Tomasz Poręba
Poseł do Parlamentu Europejskiego