Turniej Dzikich Drużyn w Jarosławiu, eliminacje.

Czwartek 23.08.2012

– Potwierdzenie udziału przy stoliku sędziowskim 9:20 najpóźniej!
– Przychodzimy w całym składzie na rozpoczecie – otwarcie turnieju, który
otworzy Europoseł.


1) Sprawy organizacyjne 9:25
3) Otwarcie 9:30
4) Losowanie 9:35
5) Zaczynamy 9:40
6) Zakończenie 12:30
7) Prosimy wszystkie zespoły, aby pozostały do samego końca, aż do
zakończenia turnieju. Każdy z 8 zespołów otrzyma piłkę i dyplom + najlepsze
zespoły nagrody.

Grupy:
rozstawieni: FC Albatros, Kanonierzy, Operatorzy Miotły, KSP
przyporządkowani: Z Misztali do Brukseli, ZDR, Kardi Team, Bez Nazwy