Uroczysta sesja w gminie Zaleszany

W piątek w Gminie Zaleszany odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy zorganizowana z okazji 20-lecia ustawy o samorządzie gminnym. Na spotkanie przybyli przedstawiciele władz samorządowych poszczególnych szczebli. Szczególnym gościem Sesji był poseł do Parlamentu Europejskiego Tomasz Poręba.

Sesja, która odbyła się w piątek 11 czerwca miała uroczysty charakter. Zorganizowano ją z okazji 20 rocznicy istnienia ustawy o samorządzie gminnym. W Sali Narad Urzędu Gminy w Zaleszanach oprócz zaproszonych gości licznie pojawili się także mieszkańcy gminy.

Sesję rozpoczęto od przemówień Wójta Stanisława Guźli oraz przewodniczącego Rady Gminy Wiktora Przybysza. Następnie dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum przedstawiały prezentacje multimedialne poświęcone obrazowi samorządności Gminy Zaleszany w oczach dorosłych mieszkańców. Po kilkunasto minutowej, bardzo interesującej prezentacji głos zabrali zaproszeni goście.

„Dziękuje za zaproszenie, dzięki któremu mogłem zobaczyć dokonania gminy w ciągu ostatnich 20-stu lat. Z szeregu zaproszeń na tego typu uroczystości wybrałem przyjazd do Zaleszan ze względu na jedną rzecz, która rzuciła mi się w oczy kiedy czytałem informacje o gminie” – mówił do zgromadzonych Tomasz Poręba. „Otóż władze inwestowały przez te 20 lat w różne dziedziny życia. Inwestowaliście w infrastrukturę drogową, inwestujecie w kanalizację, edukację czy Internet szerokopasmowy. Każdy z mieszkańców gminy na dostęp do sieci w każdym domu. W Zaleszanach widać, że pieniądze zostały bardzo dobrze zainwestowane jeśli chodzi o budowę i modernizację szkół, dróg czy kanalizacji. To wszystko sprawia, że można mówić, że gmina Zaleszany jest przykładem dla innych gmin jak należy prowadzić politykę rozwoju. Gratuluję poświęcenia, wysiłku i pomysłowości oddania się lokalnym sprawom. To wszystko robicie dla mieszkańców gminy” – podsumował eurodeputowany.

Po przemówieniach doszło do nadania Publicznemu Gimnazjum Nr 3 w Turbi imienia Jana Pawła II. Młodzież z tej szkoły przedstawiła zgromadzonym krótką historię życia papieża.