Walka o Pileckiego wchodzi w decydującą fazę

Podczas wczorajszego spotkania prezydium Komisji Spraw Zagranicznych poseł PiS do PE Tomasz Poręba ponownie przedstawił założenia projektu zalecenia dla Rady o ustanowieniu Dnia Bohaterów Walki z Totalitaryzmem. Podczas debaty koordynatorzy grup politycznych zdecydowali o przekazaniu sprawy do rozpatrzenia Konferencji Przewodniczących (najwyższemu gremium decyzyjnemu w PE).

Od decyzji Konferencji Przewodniczących – w skład której wchodzą przewodniczący grup politycznych i przewodniczący PE (bez prawa głosu) – zależeć będą dalsze losy projektu. Tym samym, wniosek może zostać przyjęty na sesję plenarną lub przekazany do rozpatrzenia innej komisji parlamentarnej.

„Jest to kolejny, być może decydujący, krok na poziomie PE celem upamiętnienia Rotmistrza Pileckiego i innych bohaterów, którzy poświęcili swoje życie walce z reżimami totalitarnymi. Fakt, że projekt nie został odrzucony, tylko przekazany do dalszych prac, stwarza nadzieję na pomyślny finał tej sprawy. Nie ukrywam jednak, że wiele będzie zależeć o wsparcia ze strony polskich posłów z innych grup politycznych, zabiegających u swoich liderów o poparcie projektu. Bardzo o to apeluję”
, mówił Poręba.

„Ta inicjatywa to hołd dla ludzi, którzy swoją niezłomną postawą dawali świadectwo walce z dwoma okrutnymi ustrojami totalitarnymi. Bardzo istotny jest także edukacyjny wymiar tej inicjatywy, polegający na promocji patriotycznych postaw wśród młodych ludzi”
, dodał.

Inicjatywa Tomasza Poręby stanowi kolejny etap akcji społecznej Przypomnijmy o Rotmistrzu (Let’s Reminisce About Witold Pilecki), zapoczątkowanej w styczniu 2008 roku przez Fundację Paradis Judeorum i wprowadzonej w minionej kadencji na forum PE przez Hannę Foltyn Kubicką.