Wizyta w Armenii

Tomasz Poręba, Stały Sprawozdawca Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego, zakończył dziś trzydniową nieformalną wizytę w Armenii oraz Górskim Karabachu. Jej celem było zebranie informacji i opinii na temat regionu oraz najważniejszych tematów, które zostaną poruszone w przygotowywanym przez posła raporcie w sprawie postępów w negocjacjach między Armenią i Unią Europejską nad Umową Stowarzyszeniową.

Sprawozdawca poświęcił dwa pierwsze dni pobytu na spotkania w Stepanekaert, stolicy spornej prowincji Górskiego Karabachu. W tym czasie odbył rozmowy z Prezydentem oraz Ministrem Spraw Zagranicznych, spotkał się także z Przewodniczącym liczącego 31 deputowanych karabaskiego Parlamentu. Poseł Poręba podkreślił, że nie ma innego niż pokojowe rozwiązania sporu o Karabach oraz że proces ustalania przyszłego statusu tej prowincji powinien odbywać się na podstawie zasad określonych przez Grupę Mińską OBWE oraz pod jej egidą. Poseł odwiedził również klasztor Gandżasar, położony w północnej części regionu, jeden z 1600 tradycyjnych miejsc kultu rozsianych po Karabachu.

Trzeciego dnia wizyty Poseł Poręba odbył w Erywaniu rozmowy z przedstawicielami władz Armenii – Prezydentem Serżem Sarkisjanem, Ministrem Spraw Zagranicznych Edwardem Nalbandianem oraz Przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego, Howikiem Abrahamianem. Wszyscy trzej rozmówcy poinformowali o gotowości do pełnej współpracy przy tworzeniu sprawozdania PE oraz o proeuropejskim kursie przyjętym przez ich kraj. Tomasz Poręba ze swojej strony zapewnił, że będzie się starał przygotować jak najbardziej obiektywny raport, którego celem będzie pomoc w przyspieszeniu modernizacji i demokratyzacji Armenii.

Stały Sprawozdawca AFET zjadł też lunch z Armenem Harutiunianem, Rzecznikiem Praw Obywatelskich Armenii, dyskutując na temat wolności mediów i przestrzegania praw człowieka w tym kraju. Spotkał się również z przedstawicielami wszystkich frakcji obecnych w ormiańskim Zgromadzeniu Narodowym oraz z członkami Komisji do Współpracy Parlamentarnej UE – Armenia.

Tomasz Poręba odwiedził także siedzibę zwierzchnika Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego, gdzie spotkał się z Jego Świątobliwością Katolikosem Garekinem II Nersisjanem. Złożył również kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym ludobójstwo Ormian, dokonane przez władze Tureckie w XIX i na początku XX wieku, po czym zwiedził poświęcone tej tematyce muzeum.