„Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka rozpoczyna w Europie ideologiczną wojnę”

„Wyrok Trybunału próbuje wypchnąć chrześcijan ze sfery życia publicznego. Nie będzie na to zgody zwłaszcza nas – Polaków – dla których krzyż jest najważniejszym znakiem i symbolem naszej wiary i tożsamości narodowej” – powiedział europoseł PiS Tomasz Poręba, komentując decyzję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie obecności krzyży w szkołach.

Z inicjatywy wiceprzewodniczącego Delegacji PiS w PE Tomasza Poręby, wystosowane zostało oświadczenie potępiające wyrok ETPC w Strasburgu uznający, że umieszczenie krzyży w szkołach narusza „prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami” oraz wolność religijną uczniów.

„Nie możemy uznać za sprawiedliwy wyroku, który godzi w uczucia i wolność religijną kilkuset milionów katolików zamieszkujących Europę”, czytamy w oświadczeniu. Autorzy podkreślają także fakt, że absurdalny wyrok sędziów w
Strasburgu spotkał się z oburzeniem wszystkich głównych odłamów chrześcijaństwa: „katolickich Włoch, prawosławnej Grecji, protestanckiej Wielkiej Brytanii”.

Zdaniem posłów PiS, wyrok Trybunału „budzi również upiory z przeszłości z czasów, gdy Europa podzielona była żelazną kurtyną, a krzyż stanowił symboliczne zagrożenie dla najbardziej zbrodniczych systemów totalitarnych”. Z kolei nawoływania do usunięcia krzyży z miejsc publicznych w Polsce, będącej krajem katolickim, to przejaw antyreligijnego fanatyzmu.

Posłowie PiS przypominają, że „pod znakiem krzyża dokonywało się jednoczenie Europy”, „dzięki wierności krzyżowi Europa cieszy się dzisiaj wolnością i tolerancją, jaką trudno spotkać na innych kontynentach” oraz, że „historyczne korzenie Europy osadzone są w chrześcijaństwie”. Podważanie powyższego prowadzi z kolei do „zanegowania zasad istnienia wspólnoty europejskiej.” Tym samym, posłowie Delegacji PiS w PE apelują do „władz Polski oraz innych krajów UE o skierowanie do ETPC petycji w celu ponownego rozpoznania i unieważnienia szkodliwego wyroku”.

„Ostatni wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka rozpoczyna w Europie ideologiczną wojnę i jest przejawem braku szacunku dla wolności religijnej. Wyrok antagonizuje i próbuje wypchnąć chrześcijan ze sfery życia publicznego. Nie będzie na to zgody zwłaszcza nas – Polaków – dla których krzyż jest najważniejszym znakiem i symbolem nie tylko naszej wiary, ale także tożsamości narodowej” – powiedział inicjator oświadczenia i wiceprzewodniczący Delegacji PiS w PE Tomasz Poręba.