Zapowiedź sesji plenarnej w Strasburgu, 19-22 października 2009

Najważniejsze wydarzenia

Budżet 2010: plan naprawy gospodarczej i fundusz mleczny

„Nowe” pieniądze na europejski plan odbudowy gospodarczej i 300 milionów euro dla sektora mlecznego – tego prawdopodobnie zażądają w przyszłym tygodniu posłowie w głosowaniu nad budżetem UE. Opowiedzą się też przeciw cięciom wprowadzonym do projektu budżetu przez Radę.

Rezolucja w sprawie swobody informacji we Włoszech i innych krajach

Owocem niedawnej debaty plenarnej będzie przyjęcie przez Parlament rezolucji w sprawie swobody przepływu informacji we Włoszech i innych krajach. Niektóre grupy polityczne chciałyby wprowadzenia na poziomie UE wspólnych przepisów w dziedzinie pluralizmu mediów.

Tegoroczny laureat nagrody Sacharowa na rzecz Wolności Myśli

Wkrótce dowiemy się, kto zostanie laureatem nagrody Sacharowa 2009 na rzecz Wolności Myśli. Przewodniczący Jerzy Buzek ogłosi na posiedzeniu plenarnym decyzję Konferencji Przewodniczących w czwartek w południe.

Pierwsza „Godzina pytań” do przewodniczącego Komisji José Manuela Barroso


Parlament zainicjuje nową formę interpelacji poselskich. Będzie to trwająca godzinę tura pytań do przewodniczącego Komisji. José Manuel Barroso będzie odpowiadał na pytania liderów grup politycznych lub ich przedstawicieli dotyczące każdego tematu, który uznają oni za godny dyskusji.

Debata na temat najbliższej Rady Europejskiej

Obsadzenie najwyższych stanowisk, które wprowadza Traktat Lizboński oraz wejście w życie samego traktatu po jego ratyfikacji będzie głównym tematem debaty parlamentarnej na temat szczytu UE zaplanowanego w Brukseli na 29. i 30. października. W debacie wezmą udział przedstawiciele Rady i Komisji.