Zapowiedź sesji plenarnej w Strasburgu 23-26 marca 2009 r.

Ustalenia podjęte na wiosennym posiedzeniu Rady Europejskiej i przygotowania do szczytu G20 z udziałem premiera Wielkiej Brytanii Gordona Browna to dwie kluczowe debaty nadchodzącej sesji. Parlament przyjmie także pakiet rozwiązań dotyczących jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej, bezpieczeństwa kosmetyków i podwyżki akcyzy na papierosy. Posłowie będą także rozmawiać o przyszłości polityki regionalnej oraz pomocy żywnościowej dla najuboższych mieszkańców UE.

Szczyt G20: Gordon Brown w Parlamencie Europejskim. Przed zaplanowanym na 2 kwietnia szczytem G20 w Parlamencie Europejskim odbędzie się debata z udziałem Gordona Browna, premiera Zjednoczonego Królestwa, członka Rady Europejskiej. Przedstawiciele Rady i Komisji odpowiedzą między innymi na interpelację złożoną w imieniu parlamentarnej Komisji Gospodarczej i Monetarnej – debata, wt. 24.03.

Parlament przeciwny żywności ze sklonowanych zwierząt. Parlament zagłosuje nad propozycją nowelizacji rozporządzenia, która upraszcza procedury wydawania zezwoleń i wprowadzania do obrotu nowej żywności. Posłowie będą domagać się zakazu sprzedaży żywności pochodzącej ze sklonowanych zwierząt. Również żywność podlegająca przetworzeniu w procesach wykorzystujących nanotechnologie, będzie objęta oceną ryzyka przed uzyskaniem zezwolenia na wprowadzenie do obrotu – debata, wt. 24.03.

Wzrost akcyzy na papierosy i inne wyroby tytoniowe. Od 2014 roku za paczkę papierosów zapłacimy półtora euro. Problem w tym, że samej tylko akcyzy. Komisja Gospodarcza PE popiera wniosek Komisji Europejskiej dotyczący stopniowego podwyższenia stawek akcyzy na papierosy (i inne wyroby tytoniowe), docelowo do poziomu 1,50 € za paczkę. Posłowie proponują jednak niższe stawki podatku akcyzowego niż chciałaby Komisja Europejska – głosowanie, wt. 24.03.

Produkty kosmetyczne: przede wszystkim bezpieczeństwo. Parlament zajmie się propozycją rozporządzenia, które zastąpi istniejącą dyrektywę dotyczącą produktów kosmetycznych. Głównym celem propozycji jest zwiększenie bezpieczeństwa produktów kosmetycznych poprzez wprowadzenie jasnych wymogów wobec producentów dotyczących oceny bezpieczeństwa produktów i ochrony zdrowia konsumentów. Nowa propozycja nie wpłynie na już obowiązujące przepisy wprowadzające zakaz testowania kosmetyków na zwierzętach – debata, pn. 23.03.

Europejska przestrzeń powietrzna: krótsze, tańsze i bezpieczniejsze podróżowanie. Nowe, efektywne zasady zarządzania europejską przestrzenią powietrzną zapewnią większe bezpieczeństwo, krótsze trasy, mniejsze zużycie paliwa i większą punktualność lotów na europejskich szlakach. Parlament Europejski zatwierdzi uzgodniony z państwami członkowskimi projekt nowych regulacji dotyczących jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej – debata, wt. 24.03.

Pół miliarda euro na pomoc żywnościową dla najuboższych. W sprawozdaniu posła Czesława Siekierskiego (EPP-ED, PL) w sprawie nowego programu dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących, posłowie postulują, aby program w całości finansowany był ze środków UE. Polsce przypada piąta cześć całej pomocy z tego programu – debata i głosowanie, czw. 26.03.

Przyszłość polityki regionalnej. Posłowie będą debatować o postępach w dziedzinie spójności gospodarczej i społecznej i przyszłości polityki regionalnej. Podstawą do dyskusji będą sprawozdania przygotowane z inicjatywy własnej przez Komisję Rozwoju Regionalnego, a wśród nich sprawozdanie Wojciecha Roszkowskiego (UEN, PL) poświęcone finansowaniu rozwoju obszarów wiejskich. Stanowisko PE będzie odpowiedzią na zieloną księgę i sprawozdanie z postępów w dziedzinie spójności przedstawione przez KE w roku ubiegłym – debata, wt. 24.03.

Świadomość europejska a totalitaryzm. Posłowie wysłuchają oświadczeń Rady i Komisji w sprawie propozycji Parlamentu Europejskiego ogłoszenia dnia 23 sierpnia Europejskim Dniem Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu oraz propozycji utworzenia Instytutu Pamięci i Sumienia Europy. Z zapytaniem o decyzje Rady i Komisji w tych sprawach zwróciła się kilka tygodni temu polska deputowana Hanna Foltyn-Kubicka w imieniu grupy politycznej Unii na rzecz Europy Narodów (UEN) – debata, śr. 25.03 (głosowanie na rezolucją w kwietniu).

Dyskusja o wynikach szczytu Rady Europejskiej (19-20 marca 2009 r.). Jak zawsze po spotkaniu szefów państw i rządów, posłowie zapoznają się decyzjami podjętymi na wiosennym szczycie Rady Europejskiej. Tradycyjnie, wiosenne posiedzenie Rady Europejskiej poświęcone jest zagadnieniom gospodarczym. W debacie uczestniczyć będzie premier Republiki Czeskiej, Mirek Topolanek – debata, śr. 25.03.

Rezolucja w sprawie przyszłość przemysłu motoryzacyjnego. Na tej sesji odbędzie się kolejna debata o sytuacji europejskiego przemysłu motoryzacyjnego. Na początku lutego, kiedy w Parlamencie Europejskim dyskutowano o trudnej sytuacji, w jakiej znaleźli się europejscy producenci samochodów, Komisja Europejska zapowiadała przygotowanie propozycji pomocy dla branży przed wiosennym szczytem Rady Europejskiej. W tym celu zmienione mogą zostać zasady udzielania pomocy publicznej – debata, wt. 24.03.

Stan stosunków transatlantyckich po wyborach prezydenckich w USA. Posłowie podadzą pod głosowanie sprawozdanie własne Parlamentu poświęcone relacjom UE – USA po wyborach prezydenckich, w którym gratulują Barackowi Obamie zwycięstwa w wyborach na prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki. Odnoszą się również do wielu zagadnień z zakresu współpracy, które kształtować będą w najbliższej przyszłości stosunki między Brukselą, a Waszyngtonem – debata, śr. 25.03.

Andrzej SANDERSKI