Polska otrzyma unijne pieniądze na walkę ze skutkami powodzi. Presja Parlamentu Europejskiego przyniosła skutek

Komisja Europejska pozytywnie zaopiniowała wniosek o przyznanie Polsce środków na walkę ze skutkami powodzi, w wyniku czego nasz kraj otrzyma 105 milionów euro na usuwanie jej skutków. Pieniądze przeznaczone zostaną na naprawę zniszczonej infrastruktury, w tym dróg i mostów.

Przyznanie Polsce środków z Europejskiego Funduszu Solidarności to także efekt czerwcowej debaty Parlamentu Europejskiego, o którą wnioskował podkarpacki poseł PiS Tomasz Poręba. Podczas debaty, PE jednoznacznie opowiedział się za udzieleniem Polsce pomocy na walkę ze skutkami powodzi. Stanowiło to pewnego rodzaju formę nacisku na Komisję Europejską w tej sprawie.

„To bardzo dobra wiadomość. Wreszcie, po wielu miesiącach oczekiwań Komisja Europejska podjęła decyzję ws. uruchomienia środków z Europejskiego Funduszu Solidarności. Na pewno byłoby to trudniejsze do osiągnięcia bez debaty na forum Parlamentu Europejskiego i presji PE na Komisję w tej sprawie. Każde dodatkowe pieniądze na pomoc dla zalanych terenów mają olbrzymie znaczenie, gdyż nadal w wielu miejscach, m.in. w województwie podkarpackim, widoczne są ślady tego strasznego kataklizmu. Teraz wiele zależeć będzie o władz wojewódzkich, które powinny jak najszybciej aplikować o jak najwiekszą pulę przyznanych Polsce środków na walkę ze skutkami powodzi w naszym regionie.” – mówił Poręba.

Decyzja Komisji Europejskiej musi teraz zostać zatwierdzona przez Parlament Europejski, ale będzie to tylko formalność.